Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biliyer Atrezide Etyopatogenez

sempozyum biliyer atrezi, 22 December 2023

karaciğer fibrozisini noninvaziv değerlendirme yöntemleri

Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslneme Akademisi, 27 October 2023

Akut karaciğer yetmezliğinin yönetimi

1. Uluslararası Meram Pediatri Kongresi, 05 May 2023

Besin alerjisi/ intoleransında beslenme

14. TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 12 May 2022

Neonetal Kolestazdan Karaciğer Yetmezliğine, Nadir Görülen DGUOK Eksikliği: Olgu Sunumu

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi / 28 Mayıs - 01 Haziran 2022, Hatay, Turkey, 28 May 2022

Geç Tanı Alan Gaucher Tip 3c Olgusu

14. TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 12 June 2022

Çölyak: Epidemiyoloji ve Tanı

DOĞU GÜNEYDOĞU ANADOLU HEPATO GASTROENTEROLOJİ GÜNLERİ, Malatya, Turkey, 19 May 2022

Çocuklarda Nadir Bir Hematokezya Nedeni: Soliter Rektal Ülser Sendromu

Anadolu Gastroenteroloji Günleri, Konya, Turkey, 30 September 2021

CORRELATION OF THE BRAIN MRI FINDINGS WITH BIOCHEMİCAL ASSAYS OF THE PEDIATRIC WİLSON DISEASE PATIENTS

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 25. YILLIK ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 23 September 2021

Çocuklarda Karaciğer Nakli

3. GENÇ BAKIŞ KONGRESİ, ÇEVİRİMİÇİ, Turkey, 11 June 2021

Soliter Rektal Ülserli Çocuklarda Psikiyatrik Komorbiditenin Değerlendirilmesi

43 PEDİATRİ GÜNLERİ 22. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ, Turkey, 30 May - 02 June 2021

ÇOCUKLARDA NADİR BİR REKTAL KANAMA NEDENİ: CAP POLİP

13. ULUSAL ÇOCUK GASTOENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Elazığ, Turkey, 19 May 2021

NADİR BİR KOLESTAZ NEDENİ: LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ

13. ULUSAL ÇOCUK GASTOENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Elazığ, Turkey, 19 May 2021

Çocuklarda Çölyak Hastalığı Tanı Anında Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler

17. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Çevrimiçi, Turkey, 13 - 14 March 2021

Otoimmün Glandüler Hastalık Eşlik Eden Çölyak Hastalığı Tanılı Çocukların Özellikleri

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Çevrim İçi Kongresi, online, Turkey, 18 - 20 December 2020, vol.6, pp.264

GEÇ BAŞLANGIÇLI HİPERTROFİK PİLOR STENOZU

2. GENÇ BAKIŞ KONGRESİ, Turkey, 31 October 2020

İnflamatuar Barsak Hastalığı Tanılı Ergenlere Psikiyatrik Bir Bakış: Pilot Çalışma

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4. Gastroenteroloji Günleri, ÇEVİRİMİÇİ, Turkey, 25 - 26 September 2020, pp.73

TEKRARLAYAN ÖZOFAGUS VARİS KANAMASINDA SUGİURA CERRAHİSİ: OLGU TAKDİMİ

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ HEPATOLOJİ VE BESLENME GÜNCELLEME TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2019

DO MOTHERS FEED THEIR BABIES CORRECTLY?

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF BREASFEEDİNG REALITY, Ankara, Turkey, 30 September - 03 October 2019

AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ İLE KARACİĞER NAKİL MERKEZİNE SEVK EDİLEN DİLATE KARDİYOPATİ OLGUSU

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME DERNEĞİ GENÇ BAKIŞ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 June 2019

Akut karaciğer yetmezliği

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği Genç Bakış Kongresi, Rize, Turkey, 28 - 30 June 2019

AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ: ROTA VİRÜS ENFEKSİYONU

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME DERNEĞİ GENÇ BAKIŞ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 June 2019

İSHAL İLE BAŞVURAN BİR NÖROBLASTOM OLGUSU

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME DERNEĞİ GENÇ BAKIŞ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 June 2019

Pediatrik Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Enfeksiyon Riski Tek Merkez Deneyimi

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

PEDİATRİK KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI ENFEKSİYON RİSKİ TEK MERKEZ DENEYİMİ

12. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, İzmir, Turkey, 18 - 21 April 2018

Hepatopulmoner sendromlu olgularımız

Çocuk gastroenteroloji hepatoloji ve beslenme güncelleme toplantısı, Turkey, 1 - 04 June 2017

Progresif Familyal İntrahepatik Kolestazlı Olgularımızın Genotipik ve Fenotipik Özellikleri

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, BODRUM, Turkey, 2 June - 03 July 2017

Single center experience in fulminant Wilson’s disease

ESPGHAN 50th annual meeting, PRAG, Czech Republic, 10 - 13 May 2017

LEİSHMANİA HEPATİTLİ BİR OLGU

11. ULUSAL ÇOCUK GASTROENGTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Samsun, Turkey, 4 - 07 June 2016

Leishmania hepatitli bir olgu

11.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongres, Turkey, 4 - 07 May 2016

Akut karaciğer yetmezliği: etiyoloji, tedavi ve prognoz

11.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongres, Turkey, 4 - 07 May 2016

Pediatrik Wilson Hastalarında Farklı Presentasyon Bulguları

11.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2016

Farklı bir klinik tablo ile gelen Budd-Chiari olgusu

11.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongres, Turkey, 4 - 07 May 2016

FARKLI BİR KLİNİK TABLO İLE GELEN BUDD-CHİARİ SENDROMU

11.ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLNEME KONGRESİ, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016

PEDİATRİK WİLSON HASTALARINDA FARKLI PREZENTASYON BULGULARI

11.ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLNEME KONGRES, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016

AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ: ETİYOLOJİ, TEDAVİ VE PROGNOZ

11.ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLNEME KONGRESİ, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016

Çocuklarda soliter rektal ülser sendromlu olgularımız

Çocuk Gastroenteroloji güncelleme toplantısı, Turkey, 10 - 11 April 2015

ÇOCUKLARDA SOLİTER REKTAL ÜLSER OLGULARIMIZ

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ GÜNCELLEME TOPLANTISI, Adana, Turkey, 10 - 11 April 2015

KOENZİM Q İLE DÜZELEN SİKLİK KUSMA OLGUSU

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ GÜNCELLEME TOPLANTISI, Adana, Turkey, 10 - 11 April 2015

HENOCH SCHÖNLEİN PURPURASI VE CROHN HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ GÜNCELLEME TOPLANTISI, Adana, Turkey, 10 - 11 April 2015

ASİT İLE BAŞVURAN BİR EOZİNOFİLİK GASTROENTEROPATİ OLGUSU

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ GÜNCELLEME TOPLANTISI, Adana, Turkey, 10 - 11 April 2015

Collateral circulation after late term hepatic artery thrombosis

ILTS 20th Annual International Congress June 4-7, 2014 London, UK, 4 - 07 June 2014

Collateral Circulation after Late Term Hepatic Artery Trombosis.

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Canada, 4 - 07 June 2014, vol.20 identifier

Geç dönem hepatik arter trombozu sonası kollateral dolaşım

10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 30 Nisan - 3 Mayıs 2014, Malatya, Turkey, 30 April - 03 May 2014

KARACİĞER NAKLİ OLAN ÇOCUKLARDA BÜYÜME

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Malatya, Turkey, 30 April - 03 May 2014

GEÇ DÖNEM HEPATİK ARTER TROMBOZU SONRASI KOLLATERAL DOLAŞIM

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Malatya, Turkey, 30 April - 03 May 2014

Akılcı İlaç Kullanımı

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Malatya, Turkey, 30 April - 03 May 2014

KARACİĞER TRANSPLANTASYONU OLAN ÇOCUK VE ERGEN OLGULARDA YAŞAM KALİTESİ

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Malatya, Turkey, 30 April - 03 May 2014

KARACİĞER NAKLİ OLAN ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM BÖBREK FONKSİYIONLARI

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Malatya, Turkey, 30 April - 03 May 2014

KRONİK HEPATİT B TANILI ÇOCUKLARIN UZUN DÖNEM İZLEMLERİ

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Malatya, Turkey, 30 April - 03 May 2014 Sustainable Development

ÇÖLYAK TANISI KONULAN HASTALARDA ALERİK HASTALIK SIKLIĞI

XX. ALERJİ- KLİNİK İMMİNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 2 - 06 November 2013

POLİSTEMİ İLE SEYREDEN BİR KIZ OLGU

V. ULUSAL PEDİYATRRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 11 - 14 May 2005

FİBRÖZ HAMARTAOM

39. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Turkey, 17 - 22 June 2003

Strain and strain Echocardiography in Children With Wilson’s disease

48th Annual Meeting of the Association for Europan Pediatric and Congenital cardiology, with tha Janase Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, 21 - 24 May 2014

Books & Book Chapters

COVID-19 ve Karaciğer Transplantasyonu

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Gastroenterolojisi - Özel Konular-Çocuk Gastroenteroloji ve COVID - 19, Mustafa Akçam, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.28-34, 2022

Çölyak Hastalığı Önlenebilir mi? Prenatal, Postnatal Önlemler Ne Kadar Etkili?

in: Çölyak Hastalığı, HACER FULYA GÜLERMAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, pp.32-37, 2022

KARACİĞER HASTALIKLARI İLE İLİNTİLİ SİSTEMİK HASTALIKLAR

in: SİNDİRİM SİSTEMİ, BEHZAT ÖZKAN, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.857-859, 2022

Organ Nakilli Çocuklarda Beslenme

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ ÖZEL KONULAR -ÇOCUKLARDA KRONİK HASTALIKLARDA BESLENME, FÜGEN ÇULLU ÇOKUĞRAŞ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.63-69, 2021

Çocuklarda Akut ve Kronik Karaciğer Hastalığında Karaciğer Nakli Endikasyonları Zamanlama ve Hazırlık

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ ÖZEL KONULAR- ÇOCUKLARDA KARACİĞER HASTALIKLARININ TANI VE TEDAVİSİ, BUKET DALGIÇ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.62-71, 2021

ENTERAL BESLENME KOMPLİKASYONLARIVE YÖNETİMİ

in: ÇOCUKLARDA ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME, ZARİFE KURUOĞLU, HATİCE PARS, Editor, ANKARA NOBEL KİTABEVLERİ, Ankara, pp.297-314, 2020

BESLENME: BEBEK ,ÇOCUK VE ERGENDE

in: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KORUYUCU SAĞLIK REHBERİ, CENGİZ YAKINCI, HABİP ALMIŞ, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.47-52, 2019

AKUT PANKREATİTLİ HASTADA BESLENME

in: SAĞLIKTA VE HASTALIKTA ÇOCUK BESLENMESİ, MUKADDER AYŞE SELİMOĞLU, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.353-358, 2018

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINDA BESLENME

in: SAĞLIKTA VE HASTALIKTA ÇOCUK BESLENMESİ, MUKADDER AYŞE SELİMOĞLU, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.367-376, 2018

Karaciğer Nakli Hastalarında Beslenme

in: Pediatrik Karaciğer Nakli, M. Ayşe Selimoğlu, Sezai Yılmaz, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, pp.193-207, 2018

Akut ve kronik karaciğer hastalıklarında beslenme

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİK BİLİMLER - ÖZEL DURUM VE HASTALIKLARDA ÇOCUK BESLENMESİ ÖZEL SAYISI, MUKADDER AYŞE SELİMOĞLU, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.231-239, 2017

KARIN ŞİŞLİĞİ(ABDOMİNAL DİSTANSİYON)

in: ÇOCUKLARDA ANAMNEZDEN TANIYA, CENGİZ YAKINCI, HAMZA KARABİBER, Editor, AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, pp.218-221, 2016

ÇÖLYAK HASTALIĞI

in: SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ERKEN TANI REHBERİ, CENGİZ YAKINCI, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, pp.64-65, 2015 Sustainable Development

SAFRA YOLLARI DOĞUŞTAN TIKANIKLIĞI

in: SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ERKEN TANI REHBERİ, CENGİZ YAKINCI, Editor, AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, pp.214-215, 2015 Sustainable Development

Metrics

Publication

144

Citation (WoS)

61

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

28

H-Index (Scopus)

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals