Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examining Virtual Identity Profiles of Social Network Users with Respect to Certain Variables

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.399-436, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analysis of Readiness for Change and Self-Efficacy Perceptions of IT Teachers and Pre-Service Teachers

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.1200-1221, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Book Review Experimental Human Computer Interaction A Practical Guide with Visual Examples

Contemporary Educational Technology, cilt.7, sa.4, ss.382-384, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adayları için medya okuryazarlığı eğitimi Öğretim tasarımı süreci ve değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.45, sa.1, ss.49-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the relationship between practice of social networks and learning styles

Route Educational and Social Science Journal, cilt.1, sa.3, ss.33-49, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknik Öğretmen Adaylarında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Kullanım Desenleri

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.1-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Araştırma görevlilerinin araştırmaya yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi

7th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium – ITTES 2019, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

Araştırma görevlilerinin araştırma süreçlerinde teknoloji kabul kullanım düzeylerinin incelenmesi

7th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium – ITTES 2019, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

Öğretim Materyali Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

ICITS_2018 / Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.120-121

Dijital Oyunlarda Kimlik Arayışı

GAMES_2018 / Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi “Dijital Oyunlar”, 11 - 13 Nisan 2018

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Aşırı Yüklenme ve Sosyal Ağ Tükenmişliği Ölçeği Uyarlama Çalışması

12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Çoklu Ortam Materyallerinde Kullanılan Yeni Bir Yaklaşım: Etiketleme Özelliği66666

ITTES_2017 / 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Yönelik Olarak Değişime Hazır Olma ve Programlama Öz Yeterlik Durumlarının Değerlendirilmesi

ITTES_2017 / 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Türkiye ve İngiltere Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 24 - 26 Mayıs 2017

Sosyal Ağ Kullanıcılarının Kimlik Yönetimlerinin İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması-

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 24 - 26 Mayıs 2017

Programlama Eğitiminin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Bağlamında İncelenmesi

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.210-214

Çocuklar İçin Etkileşimli Akıllı Oyuncaklar

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.215-221

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Etkileşim Akıllı AR Karakter

10th. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, cilt.601

Yeni Medya Okuryazarlığı İletişim Becerileri Ve Demokratik Eğilim Arasındaki İlişkinin Bir Yapısal Eşitlik Modeli İle Belirlenmesi

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

Sorunlu mobil teknoloji kullanımında dikkat çeken kavram Phubbing

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

Robotik Uygulamalar ile Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Bakış

3rd International Conference on New Trends in Education (ICNTE), İzmir, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Programlama Eğitiminde Robotik Uygulamaların Önemi

3rd International Conference on New Trends in Education (ICNTE), İzmir, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Web 2 0 teknolojisiyle gelişen yeni medya okuryazarlığı ölçek geliştirme çalışması

8th. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 18 - 20 Eylül 2014

Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık becerilerine ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışması

8th. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 18 - 20 Eylül 2014

Fare Kullanımını Geliştirmeye Yönelik 3 Boyutlu Bir Oyun

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2014), 18 - 20 Eylül 2014

Medya okuryazarlığından yeni medya okuryazarlığına geçiş Kuramsal bir yaklaşım

9th. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 2 - 05 Mayıs 2015

Google cardboard sanal gerçeklik uygulaması geliştirme ve uygulamanın eğitimde kullanım potansiyeli

9th. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 2 - 05 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Virtual Identity in Blockchain

Blockchain Technology Applications in Education, Ramesh Chander Sharma;,Hakan Yildirim;,Gulsun Kurubacak;, Editör, IGI Global, Florida, ss.171-196, 2019

Gerçeklik Ötesi Dönemde Bir Yalan Daha: Tıklama Tuzağına Bir Bakış

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, ss.300-311, 2018

Yeni Medya Okuryazarlığı

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Editör, Salmat Basım Yayıncılık, ss.595-613, 2016

Robotik sistemlerin Deneyimsel Öğrenme Modeli Bağlamında Eğitimde Kullanımı

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Editör, Salmat Basım Yayıncılık, ss.515-533, 2016

Sosyal Medyanın Yeni Sorunsalı: Sanal Kimlikler

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Editör, Salmat Basım Yayıncılık, ss.535-552, 2016