Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 PANDEMİSİNİN YAŞLI RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

1. Uluslararası Hemşirelikte Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 06 October 2022, vol.1, pp.75-76

İLERİ EVRE KANSERLİ HASTALARDA KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ ETKİLİ Mİ? BİR DERLEME ÇALIŞMASI

1. Uluslararası Hemşirelikte Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 06 October 2022, vol.1, pp.55-56

COVID-19 BOYUNCA KANSER HASTALARININ YAŞADIKLARI MENTAL SAĞLIK SORUNLARI

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 June 2021, vol.1, pp.531-536 Sustainable Development

COVİD 19 PANDEMİSİ BOYUNCA KRONİK PSİKİYATRİK BOZUKLUĞA SAHİP BİREYLERE UYGULANAN TELEPSİKİYATRİK MÜDAHALELERE BAKIŞ

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 June 2021, vol.1, pp.453-458 Sustainable Development

Tip-2 Diyabeti Olan Bireylerin ÖzYeterlilikleri İle Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki.

4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Çorum, Turkey, 22 - 23 August 2020 Sustainable Development

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, vol.1, pp.265-273

KARACİĞER NAKLİ ALICILARININ KAYGI DÜZEYLERİ

I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, vol.1, pp.845-853

PALYATİF BAKIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PSİKİYATRİK PARAMETRELER NELERDİR?

I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, vol.1, pp.1085-1095

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, vol.1, pp.258-264

PALYATİF BAKIM SAĞLAYAN HEMŞİRELERİN İKİNCİL TRAVMA DÜZEYLERİ

I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, vol.1, pp.854-863

PALYATİF BAKIMDA UYKU BOZUKLUKLARI: DERLEME ÇALIŞMASI

I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, vol.1, pp.1057-1070

KARACİĞER TRANSPLANTASYONU OLAN BİREYLERİN BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYLERİ

I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, vol.1, pp.274-280

ŞİZOFRENİDE MOTİVASYONUN GENEL DOĞASI

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

RUH SAĞLIĞINDA DEĞERLER NEDEN ÖNEMLİDİR? BİR DERLEME ÇALIŞMASI

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

ŞİZOFRENİDE İŞLEVSEL İYİLEŞMENİN PARAMETRELERİ NELERDİR?

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

RUHSAL BOZUKLUKLARDA FİZİKSEL SAĞLIK KONUSUNDA LİTERATÜR NELER SÖYLÜYOR?: BİR DERLEME ÇALIŞMASI

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

PSİKİYATRİDE DESTEKLEYİCİ VE TAMAMLAYICI YAKLAŞIMLAR KONUSUNDA LİTERATÜR BİZE NELER SÖYLÜYOR?

ULUSLARARASI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 22 April 2018, vol.1, pp.126-127

TÜRKİYE’DEKİ LOHUSALIK DÖNEMİ GELENEKSEL RUH SAĞLIĞI UYGULAMALARI

ULUSLARARASI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 22 April 2018, vol.1, pp.127-128

Kentleşme ve Ruh Sağlığı: Uluslararası Literatürün Gözden Geçirilmesi

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 16 - 20 April 2018

Parçalanmış Ailelerde Kadın Yoksulluğu ve Sosyal Dışlanma-Women points and social exclusion in participated families

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.78-79 Sustainable Development

Boşanmanın Psikososyal Nedenleri- Psychosocial reasons of divorce

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.332-333

Zorunlu Göç Olgusunda İhmal Edilen Alanlardan Biri: Kadın Ruh Sağlığı

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017, pp.143-144 Sustainable Development

Doğum Sonrası Ruhsal Durumlar ve Kanıt Düzeyli Yaklaşım

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017, pp.102-103

WITNESS CHILDREN : VİOLENCE AND CHİLD

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017 Sustainable Development

KADIN, GÖÇ VE YOKSULLUK

3. uluslarararsı farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 21 - 22 April 2017 Sustainable Development

Türkiye’de Yayınlanmış Lisansüstü Çalışmalarda Ensest Olgusunun Ele Alınışı

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017, pp.111-112

Kanıt Perspektifi Çerçevesinde Kasvetli Bir Olgu Olan Çocuk İhmali ve İstismarı

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017, pp.113-114 Sustainable Development

Çocukluk çağındaki istismar ve ihmalin topluma yansıması

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

AİLE TERAPİLERİNİN AİLE ÜZERİNE ETKİSİ

3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VETOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

TOPLUMSAL TRAVMATİK OLAYLAR VE AİLE RUH SAĞLIĞI

3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VETOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

KOAH lı Hastalarda Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

ERGENLERİN EĞİTİM SÜRECİNDE YAŞADIKLARI PROBLEMLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Hemşirelik Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 May - 03 June 2016

TÜRKİYE DE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 3 - 04 May 2016

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ

3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 3 - 04 May 2016

Ergenlerin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

20. Ergen Günleri Zor Yaşam Koşulları ve Ergenler, Malatya, Turkey, 12 - 14 November 2015, vol.1, pp.11

Mobbing Kavramı ve Sağlık Sektörü

21. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 September 2015

Kadın Beyni Erkek Beyni

21. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 September 2015

TÜRKİYE DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA ŞİDDET

2. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 04 September 2015, pp.86-87

Kardiyoloji Servisinde Yatan Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçiminin Umutsuzluğa Etkisi

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 28 March 2015 Sustainable Development

Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni ve Eldiven Kullanımına İlişkin Bilgi Düzeyleri

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014

Books & Book Chapters

Veri Analizine Başlama

in: Sağlık Araştırmaları İçin Nitel Yöntemler, Yaman Sözbir, Şengül; Gürhan, Nermin, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.249-283, 2023

Yeme Bozuklukları

in: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelik Bakım İlkeleri, Arzu Yüksel, Emel Bahadır Yılmaz, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.623-657, 2023

Öfke, Saldırganlık ve Şiddet

in: Varcarolis Psikiyatri Hemşireliği Bakım Planlaması El Kitabı, Gürhan Nermin, Ayhan Fatma, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.300-313, 2022

Fiziksel Hastalıklarda Psikososyal Boyut

in: Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Prof. Dr. Derya Tanrıverdi, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Antalya, pp.149-182, 2021

Ruhsal Bozukluklarda Fiziksel Sağlık

in: Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Prof. Dr. Derya Tanrıverdi, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Antalya, pp.183-196, 2021

Ruhsal Bozukluklarda Fiziksel Sağlık

in: Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Derya Tanrıverdi, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, Antalya, pp.183-196, 2021

GEBELİKTE MADDE BAĞIMLILIĞI VE FETAL-MATERNAL ETKİLERİ

in: NORMAL GEBELİK VE BAKIM, Doğan Yüksekol Özlem,Evcili Funda,Demirel Gülbahtiyar, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.336-349, 2021

Şizofreni ve Diğer Psikotik Semptomlara Sahip Bireylere Bakım Verenler ve Hemşirelik Yaklaşımları

in: Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, Dönmez Ayşegül, Aylaz Rukuye, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.130-151, 2021

Toplum Ruh Sağlığı ve Psikolojik Esneklik Konusunda Neler Söylenebilir?

in: Toplum Ruh Sağlığında Hemşirelik Yaklaşımları, Aylaz Rukuye, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.12-18, 2021

Fiziksel Hastalıklarda Psikososyal Boyut

in: Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Derya Tanrıverdi, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, Antalya, pp.149-182, 2021

COVID-19 Pandemisinin Yaşam Tarzı ve Psikososyal Alandaki Etkileri

in: YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞININ TOPLUM ÜZERİNE ETKİLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI, Rukuye Aylaz, Erman Yıldız, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.111-120, 2020

Yaşlılarda Görülen Ruhsal Sorunlar ve Bakımı

in: YAŞLI SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, Aylaz, Rukuye, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.109-141, 2019

Bandura’s Social Learning and Role Model Theory in Nursing Education

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, ALEXANDROVA Elena, SHAPEKOVA Nelya Lukpanovna, AK Bilal, ÖZCANASLAN Fügen, EFE Recep, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.132-140, 2018

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

110

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals