Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF BORDERLINE OVARIAN TUMORS: OUTCOMES AT A SINGLE CENTER

ACTA CLINICA CROATICA, cilt.58, sa.1, ss.29-36, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Renal cell carcinoma diagnosed during pregnancy: a case report and literature review

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.46, sa.8, ss.3422-3426, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute Abdominal Pain With Rupture Of Uterine Leimyosarcoma

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, cilt.26, ss.41, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nörofibromatozisli Gebe Olguda Acil Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Hiv İle Enfekte Ve Madde Bağımlılığı Olan Gebede Anestezik Yaklaşım

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Sıçanlarda over iskemi-reperfüzyon hasarına karşı dekspantenol’ün koruyucu etkilerinin araştırılması.

25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Türk Farmakoloji Derneği, Aydın, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2019, cilt.1, sa.1, ss.1

Metastatic ovarian tumors originated from pancreas

1st International and XVI th National Gynecologic Oncology Congres, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Kasım 2018

Metastatik ovarian tumors orginated from pancreas

1. International XVI. National Gynecologic Oncology Congress, 21 - 25 Kasım 2018

Sezaryen planlanan generalize püstüler psörazisli gebede anestezi yönetimi: olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Retrospective analysis of borderline ovarian tumors: Outcomes of a single center

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, 17 - 21 Mayıs 2017

management of the patient with antenatal diagnosis of renal cancer: a case report

25th European congress of obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gyneacology, 17 - 21 Mayıs 2017

Metastasis of hepatocellular carcinoma in the ovary after liver transplantation out of Milan criteria

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2016, cilt.26, ss.41

Non surgical management of unruptured cornual pregnancies A case series

11. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.103-104

Non surgical management of unruptured cornual pregnancies A case series

11. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.103-104