Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2015 - Devam Ediyor TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ (TJOD)

    Üye

  • 2000 - Devam Ediyor TÜRKİYE TABİPLER BİRLİĞİ MALATYA TABİP ODASI

    Üye

Bilimsel Hakemlikler

  • Şubat 2015 MEDICINE SCIENCE

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi