Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Commentary on "Psoriasis flare-up associated with second dose of Pfizer-BioNTech BNT16B2b2 COVID-19 mRNA vaccine".

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, vol.36, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Comment on 'Unexpected consequences of SARS-CoV-2 pandemic: scabies infestation'.

Clinical and experimental dermatology, vol.47, pp.1368-1369, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Evaluation of temperament and character traits of patients with severe acne

JOURNAL OF COSMETIC DERMATOLOGY, vol.19, no.10, pp.2727-2731, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Relationship between hand hygiene and cutaneous findings during COVID-19 pandemic

JOURNAL OF COSMETIC DERMATOLOGY, vol.19, no.10, pp.2468-2473, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Serum bilirubin and uric acid antioxidant levels in rosacea patients

JOURNAL OF COSMETIC DERMATOLOGY, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ORF INFECTION WITH MULTIPLE LESIONS IN THE BURN AREA

Turkiye Klinikleri J Dermatol, vol.32, no.2, pp.131-134, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Vitiligo: Etiopathogenesis and Clinical Characteristics

JOJ Dermatol & Cosmet, vol.4, no.1, pp.1-3, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

A Rare Case: A Giant Acrochordon and Skin Ulcer Due to the Traction of Acrochordon

Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, vol.30, no.2, pp.63-65, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

A Rare Case: A Giant Acrochordon and Skin Ulcer Due to the Traction of Acrochordon

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, vol.30, no.2, pp.63-65, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The correlation of age, gender and drug dose with side effects of isotretinoin in patients with acne vulgaris

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, vol.54, no.3, pp.85-89, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

<i>Demodex</i> Infestation in Patients with Rosacea

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.43, pp.194-197, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.1807-1813, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Terra firma-forme dermatosis: Two cases

Medicine Science, vol.8, no.1, pp.237-238, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

A case of tinea corporis with endothrix type hair involvement

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, vol.53, pp.116-118, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

A Late-Onset Foreign Body Granuloma

Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, vol.29, no.3, pp.125-127, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Erythrasma frequency in patients with interdigital maceration

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, vol.53, pp.97-100, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The Effect of Thyroid Hormone Levels on Primary Hyperhidrosis

Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, vol.29, no.2, pp.58-63, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Two Cases with Aquagenic Palmoplantar Keratoderma

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.26, no.3, pp.130-133, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A granuloma annulare case without annular lesion: A rare variant

Medicine Science, vol.7, no.2, pp.416-417, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A tinea incognito case report

Journal of Turgut Ozal Medical Center, vol.25, no.2, pp.290-291, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A zoonotic lesion which grows with contact; Orf

Journal of Turgut Ozal Medical Center, vol.25, no.1, pp.159-160, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A rare cause of acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP); paracetamol ingestion

Journal of Turgut Ozal Medical Center, vol.24, no.4, pp.515-516, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Significance of Biomarkers in Dermatological Disease

5th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.46

577 nm Pro-Yellow Lazerin Demodeks Yoğunluğuna Etkisinin Değerlendirilmesi

DERMATOLOJIDE VE KOZMETOLOJIDE GELISMELER KONGRESI 2020, Turkey, 4 - 08 November 2020

Sarkoidoz tanısı konulan hastaların cilt bulguları yönüyle retrospektif incelenmesi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Uluslararası Katılımlı 42. Yıllık Kongresi, Turkey, 2 - 08 October 2020

Rozase hastalarında demodex enfestasyonu

28. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2019

Rozase hastalarında serum bilirubin ve ürik asit antioksidan düzeyleri

28. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2019

NADİR BİR OLGU: ÇEKMEYE BAĞLI ÜLSERASYONUN OLDUĞU DEV BİRAKROKORDON

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 15-16-17 MART 2019, 15 - 17 March 2019

Alopesi Areatada Serum Bilirubin, Ürik Asit ve Albumin Düzeyleri

27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2018

Geç başlangıçlı bir yabancı cisim granülomu: Olgu sunumu

27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2018

İnterdijital Maserasyonu Olan Hastalarda Eritrazma Sıklığı

27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2018

Terra Firma Forme Dermatozu: İki Olgu

27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2018

Bir endotriks tinea korporis olgusu

27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2018

Books & Book Chapters

Natif Preparat Hazırlama ve İnceleme Becerisi

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Topal Erdem, Yakıncı Cengiz, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.236-237, 2021

Derinin Yüzeysel Mantar enfeksiyonları

in: Dermatoloji, Dr. Dursun Türkmen,Dr. Serpil Şener, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.43-56, 2020

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

in: Dermatoloji, Dr. Dursun Türkmen,Dr. Serpil Şener, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.61-69, 2020

Deratmolojide Tedavi Yöntemleri ve İlaçlar

in: Dermatoloji, Dr. Dursun Türkmen,Dr. Serpil Şener, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.19-26, 2020

Deri Muayenesi, Elemanter Lezyonlar ve Tanı Yöntemleri

in: Dermatoloji, Dr. Dursun Türkmen,Dr. Serpil Şener, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.1-17, 2020

Vitiligo

in: Dermatoloji, Dr. Dursun Türkmen,Dr. Serpil Şener, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.115-119, 2020

Vitiligo

in: Dermatoloji, Dursun Türkmen, Serpil Şener, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.115-119, 2020

Dermatolojide Tedavi Yöntemleri ve İlaçlar

in: Dermatoloji, Dursun Türkmen, Serpil Şener, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.19-26, 2020

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

in: Dermatoloji, Dursun Türkmen, Serpil Şener, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.61-69, 2020

Deri Muayenesi, Elemanter lezyonlar ve Tanı Yöntemleri

in: Dermatoloji, Dursun Türkmen, Serpil Şener, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.1-17, 2020

Derinin Yüzeysel Mantar Enfeksiyonları

in: Dermatoloji, Dursun Türkmen, Serpil Şener, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.43-56, 2020