NADİR BİR OLGU: ÇEKMEYE BAĞLI ÜLSERASYONUN OLDUĞU DEV BİRAKROKORDON


ÖZBEY R. , TÜRKMEN D.

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 15-16-17 MART 2019, 15 - 17 Mart 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri