Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Utilization of granite waste as alternative abrasive material in marble grinding processes

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, cilt.201, ss.516-525, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Combined Effect of Loading Rate and Water Content on Mechanical Behavior of Natural Stones

JOURNAL OF MINING SCIENCE, cilt.54, sa.6, ss.931-937, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermal deterioration of marbles: Gloss, color changes

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.102, ss.416-421, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of uncertain numbers for appraising tensile strength of concrete

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.46, sa.4, ss.447-458, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimation of calorific values of some of Turkish Lignites by artificial neural network and multiple regression

Current Physical Chemistry, cilt.10, sa.2, ss.154-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evalution of Salt Crystallisation Effects on Artificial Marble

Journal of Physical Chemistry and Functional Materials, cilt.1, sa.2, ss.20-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Bazı Mermer Atıklarının Yol Temel ve Alt Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sa.39, ss.13-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI SUYA DOYGUNLUK DERECELERİNDE BAZISEDİMANTER KAYAÇLARDA TEK EKSENLİ SIKIŞMADAYANIMININ DİĞER FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERDENKESTİRİMİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.681-691, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Suya Doygunluk Derecelerinde Bazı Sedimanter Kayaçlarda Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Diğer Fiziko-Mekanik Özelliklerden Kestirimi

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.681-691, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Termal Değişikliklerin Mermerlerde Renk ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Belirlenmesi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.57-70, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Effects of Thermal Changes on Color and SurfaceRoughness at Marbles

Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University, cilt.38, sa.1, ss.57-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırmızı Travertenin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Kuru ve Doygun P-dalga Hizindan Kestirimi

Dumlupınar Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sa.36, ss.1-11, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kırmızı travertenin fixziko-mekanik özelliklerinin kuru ve doygun P dalga hızından kestirimi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.36, ss.1-11, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KIRMIZI TRAVERTENİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KURU VE DOYGUN P DALGA HIZINDAN KESTİRİMİ

Dumlupunar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orduzu (Malatya) volkanitlerinin mermer ve yapıtaşı olarak kullanılabilirliği

Yerbilimleri (Geosound), cilt.46, ss.229-245, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF THE CHANGES OF SCHMIDT HARDNESS AND ULTRASONIC WAVE VELOCITY IN SOME NATURAL STONES SUBJECTED TO FREEZE-THAW CYCLES

V. INTERNATIONAL BATTALGAZİ SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Malatya, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2020, ss.184-192

Yazıhan (Malatya) Bazaltının Fiziko-Mekanik Özellikleri Bakımından Balast Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.295-299

Akçadağ-Hacıova Taş Ocağında Delme-Patlatma Faaliyetlerinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.289-294

Akçadağ-Hacıova Taş Ocağında Delme-Patlatma Faaliyetlerinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.289-294

Yazıhan (Malatya) Bazaltının Fiziko-Mekanik Özellikleri Bakımından Balast Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.295-299

AN OVERVIEW OF THE USE OF MINERAL AND INDUSTRIAL WASTE IN AERATEDCONCRETE

ISPECULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ3-4 Mayıs 2019, MALATYA, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.11-17

INVESTIGATION OF THE EARTHQUAKE CREATION PROPERTIES OF MALATYA

ISPECULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ3-4 Mayıs 2019, MALATYA, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.18-24

Madensel ve Endüstriyel Atıkların Gaz Beton Üretiminde Kullanılabilirliğine Genel Bir Bakış

ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.11-17

Malatya'nın Deprem Oluşturma Özelliklerinin İncelenmesi

ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.18-24

Malatya'nın Deprem Oluşturma Özelliklerinin İncelenmesi

ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.18-24

Madensel ve Endüstriyel Atıkların Gaz Beton Üretiminde Kullanılabilirliğine Genel Bir Bakış

ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.11-17

Bazı Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımını Yıkıcı Olmayan Testlerden Tahminleme

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 Temmuz 2018

Investigation of Relationships between Abrasion Resistance and Physico-Mechanical Properties of Some Rocks

International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.105-110

Effects of Na2SO4.10H2O on Marble Glossiness

International Conference on Innovatıve Engineering Applications, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.785-791

Kernek Kanal Boyunda (Malatya) Kullanılan Kırmızı Travertenin Kullanım Yeri Uygunluğunun Araştırılması

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.640-646

Investigation of Relationships between Abrasion Resistance and Physico-Mechanical Properties of Some Rocks

International Conference on Innovatıve Engineering Applications, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.105-110

Effects of Na2SO4.10H2O on Marble Glossiness

International Conference on Innovatıve Engineering Applications, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.785-791

Evaluation of Salt Crystallisation Effects on Artificial Marble

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, 19 - 21 Haziran 2018

Kernek Kanalboyunda (Malatya) Kullanılan Kırmızı Travertenin Kullanım Yeri Uygunluğunun Araştırılması

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (II. International Scientific and Vocational Studies Congress ), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.640-646

Bazı kayaçların tek eksenli basınç dayanımını yıkıcı olmayan testlerden tahminleme

2. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.626-632

Evaluation of Enginering Properties of Onyx and Travertine from Elaziğ (Turkey)

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.125-128

Evaluation of Enginering Properties of Onyx and Travertine from Elaziğ (Turkey)

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.125-128

Evaluation of salt crystallisation effects on artificial marble

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.2-4

Salt Crystallisation Effects on Some Natural Building Stones fromTurkey

8th Intemational Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.1136-1143

Effects of Different Environmental Conditions on Rock Properties

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’xx17), Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.1129-1135

Effects Of Dıfferent Envıronmental Condıtıons On Rock Propertıes

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.125-135

Salt Crystallızatıon Effects On Some Natural Buıldıng Stones From Turkey

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.146-156

Statistical Investigation Of Physico-Mechanical Properties Of Some Marbles In Eastern Anatolia (Turkey) Region

International Black Sea Mining Tunneling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.236-240

Bir Açık Kömür İşletmesinde Risklerin ve Önlemlerin Değerlendirilmesi

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2015, ss.181-196

Investigation of Relationship Between Horst and Bassarear Work Index and Rock Parameters

9 th Proceeding of International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015

Investigation of Relationship Between Ultrasonic Wave Velocity and Mechanical Properties of Rocks at Different Water Saturation Degree

9 th Proceedings of International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.543-552

Akçadağ (Malatya) yyöresinde işletilen mermerlerin Kesme-Aşındırma koşullarının araştırılması

9 th. International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.523-532

Horst ve Basserear iş indeksi ile kaya parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması

9.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.315-325

Farklı su içeriğine sahip kayaçlarda ultrasonik ses geçirgenliği ile mekanik özelliklerin ilişkisinin araştırılması

Proceedings of 9 th. International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.543-552

Horst ve Bssarear iş indeksi ile kaya parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması

9 th. International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.315-325

Malatya ilinin mermer potansiyeli ve Yamadağı ve Kepez Volkaniklerinin taş yünü olarak kullanım

Malatya ve çevre illerinin maden sempozyumu, Malatya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2013, ss.204-212

Akçadağ (Malatya) Dolayında İşletilmekte Olan Mermerlerin Mühendislik Özellikleri

8. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi, Afyon, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2012, ss.167-173

Gürün Bitümlü Şeylinden kimyasal aktivasyonla zeolit eldesi ve karakterizasyonu

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2006, ss.261

Eosen yaşlı Gedik Kireçtaşı'nın (Malatya güneyi) mermer olarak kullanılabilirliği

Türkiye 4. Mermer Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2003, ss.27-36

Eosen yaşlı Gedik Kireçtaşı'nın (Malatya güneyi) mermer olarak kullanılabilirliği

Türkiye 4. Mermer Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2003, ss.27-36

Kitap & Kitap Bölümleri

:Bazı kayaçların tek eksenli basınç dayanımını basit ve çoklu regresyon testlerinden tahminleme

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, Ertuğrul Çam, Necaattin Barışçı, Murat Lüy, Munise Didem Demir, Mehmet Güçyetmez, Özlem Toprak, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.117-130, 2018

BAZI KAYAÇLARIN TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMINIBASİT VE ÇOKLU REGRESYON TESTLERİNDENTAHMİNLEME

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ, , Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, ss.117-130, 2018