ALÜMİNYUM TOZU VE SU ORANININ GAZ BETONUN FİZİKOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Kızılkaya N., Eren Sarıcı D.

International Battalgazi Scientific Studies Congress-V, Malatya, Turkey, 18 - 20 December 2020, pp.28-37

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28-37

Abstract

Özet

Literatürde gaz beton, Autoclaved Aerated Concrete (AAC) olarak tanımlanmaktadır. (AAC) gaz beton; blok, duvar panelleri, zemin, çatı panelleri üretmek için kullanılmaktadır. Silis, çimento, sönmemiş kireç, alçıtaşı ve su karışımına gözenek oluşturucu alüminyum ilave edilmesiyle elde edilen, milimetrik olarak kesilerek otoklavlarda 12 bar basınç ve 190 ˚C sıcaklıkta nihai kristal yapısına ulaştırılan gaz beton, bu gözenekli yapısı sayesinde iyi ısı yalıtımını sağlayan, basınç dayanımı yüksek, yangına ve depreme dayanıklı hafif beton grubuna giren çağdaş bir yapı malzemesidir. Gaz beton üretiminde karışım için önkürleme koşulları ile gaz betonu oluşturan bileşenlerin oranlarının değişimi üretilen betonun fiziko-mekanik özelliklerini etkilemektedir. Ses ve ısı yalıtımı, yangına karşı dayanıklılık ve hafiflik gibi fiziksel özellikler gözenekliliğe bağlıdır. Bu nedenle gözeneklilik oranı gaz beton kalitesinin tanımlanması için oldukça önemli bir kriterdir. Al tozu miktarı ve su-katı oranı gözenekliliği belirleyen önemli faktörlerdir. Gazbeton üretiminde kullanılan Alüminyum, kireç ve su ile reaksiyona girerek H2 gazı oluşmaktadır. Bu H2 gazı karışımda milyonlarca mikroskobik birbirine bağlı olmayan hava hücresi üretmektedir. Oluşan bu hücreler gaz beton bünyesinde gözenekleri teşekkül eder.  Bu çalışmada farklı Al tozu oranları (%0,20, %0,15, %0,11, %0,075, %0,05) ve su miktarları (%80, %70, %60 ve %50) ile üretilen gaz beton örnekleri üzerinde mekanik ve fiziksel deneyler (basınç dayanımı, birim hacim ağırlık, su emme, ultrasonik dalga hızı deneyleri)  yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Al tozu ve su miktarındaki artışa bağlı olarak gözenekliliğin, su emme değerlerinin arttığı, basınç dayanımı ve ultrasonik dalga hızı değerlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. En yüksek basınç dayanımı değerinin en düşük su (%50) ve Al tozu (%0.05) eklemesinin yapıldığı gaz beton örneğinde elde edildiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gaz beton, basınç dayanımı, su oranı