Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaratılışçılık, Akıllı Tasarım Ve Evrim Görüşlerinin Eğitime Yansımasının İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi

3. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, Iğdır, Turkey, 24 - 26 October 2019

Awareness of University Students About Development and Specialization Program

Multidisciplinary Academic Conference, PRAG, Czech Republic, 8 - 10 August 2019, pp.115-118

THE TURKISH ADAPTATION OF PERSONAL RESPONSIBILITY SCALE (PRS): STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH GEOGRAPHY SOCIAL SCIENCES RESEARCH II, 20 - 22 April 2018

2015 Sonrası Hayat Bilgisi Programlarının Değerler Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Kalkınma ve Eğitim İlişkisi Bağlamında FATİH Projesi

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 15 - 16 October 2015

Examining Teachers Opinions on Teaching and Measuring in the Life Science Curriculum in the Context of Values

5th International Conference on Social Sciences, Prishtina, Serbia, 10 - 11 April 2015

Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği Geliştirme Çalışması

6. International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015

Books & Book Chapters

Üniversite Öğrencilerinin Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi

in: Pilot Üniversiteye İlişkin Paydaş Görüşleri II: Bingöl Üniversitesi Örneği, Yaşaroğlu Cihat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.87-99, 2021

SOSYAL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL BOYUTLARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

in: Kalkınma ve Eğitim, Bayar, Adem; Balıkçı, Abdullah, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.125-144, 2021

Karakter Gelişimi ve Eğitimi

in: Karakter Ve Değer Eğitimi, Turan, Mehmet; Bozkurt, Eyüp, Editor, Vizetek Yayınları, Ankara, pp.19-50, 2021

EĞITIM VE ÖĞRENME ORTAMI OLARAK OKUL VE SINIF

in: Eğitime Giriş, Yaşaroğlu, Cihat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.215-232, 2021

Bingöl Gençlik Araştırması

Bingöl Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2018 Creative Commons License

Cooperation and Importance of School and Family on Values Education

in: Recent Ideas and Research in Social Sciences, Ahmet Ecirli, Editor, EUSER, Londrina, pp.109-116, 2016

Metrics

Publication

60

Project

5

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals