Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital ebeveynlik eğitim programının geliştirilmesi, pilot uygulaması ve değerlendirilmesi

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021 Creative Commons License

Covid korkusu ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide Covidle baş etme stratejileri ve sosyal desteğin aracı rolü

ULUSLARARASI ANKARA KONGRESİ EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 28 - 29 May 2021

Rehberlik servisi ihtiyaç analizi envanterinin (ortaokul formu) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

5.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 December 2019, vol.1, pp.729

Anne-babaların ergen çocuklarına verdikleri öğütler

5.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 December 2019, vol.1, pp.572-580

ANNE-BABALARIN ERGEN ÇOCUKLARINA VERDİKLERİ ÖĞÜTLER

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.572-580 Creative Commons License Sustainable Development

REHBERLİK SERVİSİ İHTİYAÇ ANALİZİ ENVANTERİNİN (ORTAOKUL FORMU) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.729

REHBERLİK SERVİSİ İHTİYAÇ ANALİZİ ENVANTERİNİN (ORTAOKUL FORMU) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.729 Creative Commons License

ANNE-BABALARIN ERGEN ÇOCUKLARINA VERDİKLERİ ÖĞÜTLER

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.572-580 Sustainable Development

Achievement motivation in the cultural context

The International Society for the Study of Individual Differences, Warszawa, Poland, 24 - 28 July 2017, vol.1, pp.248

Evli çiftlerin gözünden internet bağımlılığı (Internet addiction from the married couple’s perspectives)

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.1, pp.375-376

Atılganlıkta cinsiyet farklılığı: bir meta analiz çalışması

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Üniversite öğrencilerinin kendini sabotaj düzeylerinin incelenmesi

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 08 June 2015, vol.1, pp.139-150

Books & Book Chapters

Büyüme ve Gelişim

in: Psikolojiye Giriş, Karaman, Mehmet Akif, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.279-304, 2021

Metrics

Publication

31

Project

3

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals