Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

TRT-THM DAĞARINDAN ARGUVAN TÜRKÜLERİNİN TEMATİK BETİMLEMESİ

in: Güzel Sanatlar Alanında Teori ve Araştırmalar, Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.33-50, 2022

KÜRESELLEŞME PERSPEKTİFİNDEN MÜZİĞİN KÜLTÜREL DİLEMMASI

in: Güzel Sanatlar Alanında Teori ve Araştırmalar, Prof.Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.61-76, 2022