Assoc. Prof. BAŞAK KASA AYTEN


Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School


Names in Publications: Başak KASA AYTEN

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde kültürel değerler ve eğitimi: Bir durum çalışması

Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

2009

2009

Postgraduate

Yazma etkinliklerinin ilköğretim I. kademe öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi

Pamukkale University, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Elementary School Education

Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2011 - 2016

2011 - 2016

Research Assistant

Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2013 - 2020

2013 - 2020

Farabi Program Department Coordinator

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Head of Department

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Deputy Head of Department

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Doctorate

Doctorate

Okuma Yazma Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması 2

Undergraduate

Undergraduate

İlk Okuma Yazma Öğretimi

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

İlkokul Ders Kitapları İncelemesi

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Tez Yönetimi

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Doctorate

Doctorate

Türk Eğitim Sisteminde İlköğretim

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Tez Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Tez Yönetimi

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Tez Yönetimi

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Okuma Yazma Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Tez Yönetimi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Okuma Yazma Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması 1

Undergraduate

Undergraduate

İlk Okuma Yazma Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

İlk Okuma Yazma Öğretimi

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Türk Eğitim Sisteminde İlköğretim

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Tez Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Dünyada ve Türkiye'de İlköğretim

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Tez Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Etkili İletişim

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Öğretimi

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Dünyada ve Türkiye'de İlköğretim

Undergraduate

Undergraduate

Etkili İletişim

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Dünyada ve Türkiye’de İlköğretim

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

İlk Okuma Yazma Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Öğretimi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Tez Yönetimi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

İlköğretimde Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Undergraduate

Undergraduate

İlkokuma Yazma Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Etkili İletişim

Undergraduate

Undergraduate

Drama

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Öğretimi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Dünyada ve Türkiye’de İlköğretim

Undergraduate

Undergraduate

İlkokuma Yazma Öğretimi

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Drama

Undergraduate

Undergraduate

Materyal Geliştirme

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

Dünyada ve Türkiye’de İlköğretim

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Drama

Undergraduate

Undergraduate

Güzel Yazı Teknikleri

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate Double Major

Undergraduate Double Major

İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Güzel Yazı Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Drama

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Drama

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Gender in primary school Turkish textbooks

Kasa B., Şahan B.

International Journal of Human Sciences , vol.13, no.3, pp.4152-4167, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hatalarının Düzeltilmesi: Bir Eylem Araştırması

EKMEKCİ S., KASA AYTEN B.

20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 November 2022

2021

2021

DİL BECERİLERİNE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2013-2021)

KASA AYTEN B., EKMEKCİ S., KISAK Z., ORHAN M.

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 12 - 14 November 2021

2020

2020

Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Kültürlerarası DuyarlılıkDüzeyleri Arasındaki İlişki

KASA AYTEN B., Köse İ.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu’, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, vol.1, pp.127-128

2019

2019

İlkokul Dördüncü Sınıfta Dijital Öykü Yöntemiyle Değerler Eğitimi

POLATER C., KASA AYTEN B.

2. Uluslararası Temel Eğitim Sempozyumu, Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019

2019

2019

Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri

POLATER C., KASA AYTEN B.

XII. International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.30

2018

2018

İlkokul Birinci Sınıfta Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İlk Okuma Yazma Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar

ATEŞ A., KASA AYTEN B.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.90-91

2018

2018

Ses Gruplarının Değişmesinin İlk Okuma Yazma Sürecine Etkisi

KASA AYTEN B., Köse İ.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 04 April 2018, pp.92-93

2017

2017

Erken çocukluk döneminde erken okuryazarlık farkındalığı ölçeğinin geliştirilmesi

DURAN M., KASA B.

9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017

2017

2017

İlkokul Türkçe ders kitaplarında kültürel değerler

KASA B.

9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017

2017

2017

İlkokul Dördüncü Sınıf Türkçe DersindeKültürel Değerler Ve Eğitimi: Bir Durum Çalışması

KASA B., GÜLTEKİN M.

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

2017

2017

Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

DOĞAN B., KASA B.

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

2016

2016

100 Temel Eserde Toplumsal Cinsiyet

ŞAHAN B., KASA B.

Uluslararası Türkçe Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 27 May 2016

2016

2016

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kısaltılmış Okul İklimi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması

YILMAZ F., KASA B.

15. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

2016

2016

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet

KASA B., ŞAHAN B.

15. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

2016

2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Kültürel Değer Algısı

KASA B., GÜRDOĞAN BAYIR Ö.

15. Uluslararası Katılımlı Sınf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

2013

2013

Sınıf öğretmeni adaylarının uygulanmakta olan 4 4 4 eğitim sistemine yönelik görüşleri

KASA AYTEN B., ERSÖZ Y.

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013

2013

2013

Views of Classroom Teachers Regarding to the Responsibility Value

YAŞAR Ş., KASA AYTEN B.

5. World Conference on Educational Sciences, Roma, Italy, 5 - 08 February 2013

2012

2012

Sınıf Öğretmeni Adaylarının 4+4+4 Eğitim Sistemine Yönelik Görüşleri

Gürbüztürk O., Kasa Ayten B., Ersöz Y.

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.115-116

2012

2012

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri

YAŞAR Ş., KASA AYTEN B.

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012

2012

2012

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Kavramına İlişkin Metaforları

ARIBAŞ S., KASA AYTEN B.

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

2011

2011

Türkiye de Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

YAŞAR Ş., KASA AYTEN B.

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

2011

2011

Anne babaların değerler eğitimine ilişkin görüşleri

YAŞAR Ş., KASA AYTEN B.

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011

Books & Book Chapters

2023

2023

Dil bilgisi öğretiminde web 2.0 araçlarının kullanımı

KASA AYTEN B., DOĞAN KAHTALI B.

in: Teknolojik yaklaşımlara dayalı Türkçe öğretimi, Aslan Serkan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.303-330, 2023

2021

2021

İLKOKULDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

KASA AYTEN B., ANILAN H.

in: İlkokulda Öğretim Öğretmen El Kitabı, İsa Korkmaz, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.71-105, 2021

2021

2021

Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi ve Aşamaları

KASA AYTEN B.

in: Etkinlik Örnekleriyle İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Ruhan KARADAĞ YILMAZ, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.143-168, 2021

2020

2020

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Beceri Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama Başarı Durumları Arasındaki İlişki

Kasa Ayten B., Kıran M. S.

in: Türkçe Eğitimi ve Türk Edebiyatı Araştırmaları, Esin YAĞMUR ŞAHİN, Editor, Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, Çanakkale, pp.197-264, 2020

2019

2019

Türk Kültür ve Eğitim Tarihinde Değerler Eğitimi

KASA AYTEN B.

in: Karakter ve Değerler Eğitimi, Figen Ersoy, Perihan Ünüvar, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.307-322, 2019

2018

2018

Türkçe Öğretiminde Değer Eğitimi

Kasa Ayten B.

in: Türkçe Öğretimi, Serdarhan Musa Taşkaya Ruhan Karadağ, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.199-218, 2018

2018

2018

Yazma Eğitimi

Kasa Ayten B.

in: Türkçe Öğretimi, Serdarhan Musa Taşkaya Ruhan Karadağ, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.105-124, 2018

2015

2015

İlkokul döneminde değerlerin kapsamı

Kasa B.

in: Okul öncesi ve ilkokul döneminde değerler eğitimi, Yağan-Güder,Sevcan, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.109-120, 2015

Scientific Refereeing

May 2022

May 2022

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES

National Scientific Refreed Journal

May 2020

May 2020

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2020

May 2020

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES

National Scientific Refreed Journal



Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İnönü Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İnönü Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İnönü Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İnönü Üniversitesi