Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Right axilloaxillary cannulation for surgical management of a giant ascending aortic aneurysm

JOURNAL OF CARDIAC SURGERY, cilt.33, sa.10, ss.679-681, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Coronary Bypass Surgery in Patients with Pulmonary Hypertension: Assessment of Early and Long Term Results

ANNALS OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, sa.3, ss.268-274, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Management of war-related vascular injuries: A civilian surgeon experience in the treatment of war casualties at a secondary care hospital

ROMANIAN JOURNAL OF MILITARY MEDICINE, cilt.122, sa.3, ss.29-35, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Is preoperative anemia a risk factor of new-onset atrialfibrillation in patients underwent isolated coronary arterybypass surgery?

Annals of Medical Research, cilt.26, sa.10, ss.2432-2436, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Patients Diagnosed With Aortic Dissection in Our Emergency Department During the Past Five Years

Eurasian Journal of Critical Care, cilt.1, sa.1, ss.25-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lenfödemin Tıbbi Tedavisi: Profilaksi, Farmakoterapi, Komplikasyonların Tedavisi

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.10, sa.1, ss.33-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unexpected Contralateral Femoral Artery Atheromatous Plaque Embolism After TAVI

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.20-22, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Karotis Arter Hastalığına Uluslararası Rehberlere Göre Klinik Pratikte İnvaziv Yaklaşım

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.8, sa.1, ss.29-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karotis arter hastalığına uluslararası rehberlere göre klinik pratikte invaziv yaklaşım

Cardiovasc Surg-special topics, cilt.8, sa.1, ss.29-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morbid Obez Genç Adolesan Olguda Başarılı Alt Ekstremite Skleroterapi Uygulaması

Ege Klinikleri Tıp Dergisi, cilt.54, sa.1, ss.44-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

intravasküler branül fraktürü

J turgut ozal med cent, cilt.8, sa.1, ss.123-125, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Successful Mitral Valve Replacement in Patient with Severe Hemolytic Anemia due to Tight Mitral Stenosis

Medicine Science | International Medical Journal, cilt.5, sa.2, ss.738-741, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intravascular Branul Fracture Intravaskuler Branul Frakturu

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.23, sa.1, ss.123-125, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodializ Amaçlı Arteriyovenöz Fistül Sonrası Gelişen Rüptüre Dev Anevrizma

Damar Cerrahi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.53-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Unusual Case of a Pericardial Mass with Effusion Lymphoma or Tuberculosis Case Report

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.21, sa.4, ss.208-211, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Case of a Ascending to Descending Aortic Bypass for Complex Coarctation of the Aorta

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.4, sa.4, ss.440-442, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Treatment of Left Atrial Disc Thrombus on a Figulla Atrial Septal Defect Occluder with Heparin

journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.4, sa.3, ss.330-332, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Axillary Artery Injury Following Inferior Dislocation of the Glenohumeral Joint

Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt.4, sa.1, ss.36-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penetran Kardiyak ve Hepatik Yaralanma Bombalama sonrası Çocuk Politravma Olgusu

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.4, sa.5, ss.530-532, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giant left atrial thrombus formation in patient with a previous coronary artery bypass grafting.

Journal of medicine and life, cilt.6, sa.3, ss.316-318, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Derin Ven Trombozlu Hastalarda Faktör V Leiden Mutasyonu Taraması ve Sonuçları

Damar Cerrahi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.110-116, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Travma Sonrası Gelişen Arteriovenöz Fistül

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019

Akut Tip A Aort Diseksiyonu Cerrahisinde Arteriyel Kanülasyon için Sağ Proksimal Brakial Arter Güvenli midir. İnönü Üniversitesi Deneyimi

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019

Diyaliz Kateterinin Damar Dışı Yerleşimi

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019

Karotis Endarterektomi. Hangi hastaya? Ne zaman? Hangi yöntem?

Damar Cerrahisi’nde Gri Alanlar, Türkiye, 11 Mayıs 2019

May-Thurner sendromu: Olgu sunumu

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derne¤i 15. Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018

Dev Sağ Koroner Arter Anevrizması Olgu Yönetimi ve Tedavi Yaklaşımı

Vasküler ve Moleküler Kardiyoloji Kongresi, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2018

İnfrainguinal Baypaslarda Greft Seçimi ve Uzun Dönem Sonuçlar

TKDCD BULUŞMALARI MALATYA, Türkiye, 30 Haziran 2018

Management of war related vascular injuries: early results of a civil war experience from a secondary care hospital

14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 5 - 08 Nisan 2018

giant left atrial thrombus with mitral prosthetic valve thrombosis

14th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 5 - 08 Nisan 2018

proximal aortic surgery: 14 years experience

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 5 - 08 Nisan 2018

surgical repair of type A aortic dissection: Single center experience

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 5 - 08 Nisan 2018

proksimal aortic surgery: 14 years experience

14th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 5 - 08 Nisan 2018

Ateşli silah yaralanması sonrası geç dönem kritik bacakiskemisi yönetimi

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017

Clinical and Demographic Assesment of Aortic disection cases for last Five Years

12. Ulusal Acil Tıp Kongresi3 Intercontinental Emergency Medicine Congress International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

A brachiobrachial saphenous vein bypass graft aneurysm

12 International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10 - 13 Mart 2016

Cardiac angiosarcoma on the right atrium destroying the right coronary artery

12 International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10 - 13 Mart 2016

Clinical and Demograhic Assesment of Aortic Disection Cases for Last Five Years

3.İntercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.292

Clinical and Demograhic Assesment of Aortic Disection Cases for Last Five Years

3.İntercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.292

Clinical and Demograhic Assesment of Aortic Disection Cases for Last Five Years

3.İntercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.292

successfull urgent surgical treatment of a complicated aortic valve infective endocarditis

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 10 - 13 Mart 2016

Kronik Venöz Yetersizliğin Safen Ven Radyofrekans Ablasyon ve Miniflebektomi ile tedavisi

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Hayatı tehdit eden kronik zemindeki Kritik Bacak İskemisine acil cerrahi girişim Olgu Sunumu

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Genç hastada nadir Derin Ven Trombozu nedeni Azigos Ven ile devamlılığı olan Kesintili Vena Kava İnferiyor

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Obez Kronik Venöz Yetmezlik Hastalarında Klinik Deneyimimiz

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Ateşli Silah Yaralanması sonucu geç dönemde Derin Femoral Arter dalında oluşan dev Pseudoanevrizmaya cerrahi yaklaşım

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu Sonrası Vasküler Komplikasyonlar

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Antitrombin 3 eksikliği olan 9 haftalık gebede Derin Ven Trombozu Olgusu

17. ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Penetran Kardiyak ve Hepatik Yaralanma Bombalama sonrası Çocuk Politravma Olgusu

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014

Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine rivaroksabanın etkileri.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi. Sözlü Sunum Birincilik Ödülü, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.1

Bombalama sonucu genç olguda üst ekstremite şarapnel yaralanması

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014

Myokardial iskemi reperfüzyon hasarı üzerine rivaroksabanın etkileri

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014

Kalp Komşuluğunda Şarapnel

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014

Gunshot wound of thigh

15th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 5 - 07 Eylül 2014

Multiple trauma due to bombing

15th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 5 - 07 Eylül 2014

Lower extremity gun shot wound

15th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 5 - 07 Eylül 2014

Shrapnel adjacent to heart

The 63rd International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, 24 - 27 Nisan 2014

Acil Şartlarda Yaratıcı Bir Revaskülarizasyon Tekniği

13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2014

Morbid Obez Genç Adolesan Olguda Başarılı Alt Ekstremite Skleroterapi Uygulaması

13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2014

Shrapnel Wound of Arm

ASCVTS’14 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3 - 06 Nisan 2014

An Ememrgency Revascularization Technique

ASCVTS’14 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3 - 06 Nisan 2014

Succesful lower extremity Sclerotherapy in a Morbid Obese Young Adolescent Patient

ASCVTS’14 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3 - 06 Nisan 2014

Shrapnel Wound of Thıgh

The Euro-Asian Bridge 10th International Meeting on Cardiac Surgery., 7 - 09 Mart 2014

Hayatı Tehdit eden Vasküler Yaralanmalarda Uygulanan Cerrahi Tedavi Sonuçları

16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013

Hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistülsonrası gelişen rüptüre dev anevrizma

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2012

Kadınlarda alt ekstremite derin ven trombozu

VI. ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Ocak 2012

Yaşlılarda derin ven trombozu

XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011

Derin ven trombozlu hastalarda Faktör V leiden mutasyonu

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Yüksek riskli hastalarda Euroscore 6 on pump ve off pump koroner arter bypass cerrahisi

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Hospital readmission after coronary artery bypass grafting

5 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 24 - 28 Eylül 2009