Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of the relationship between nursing student’s internet and smartphone addictions

Journal of Human Sciences, cilt.15, sa.2, ss.1161, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Actıvıty Based Self-Care Educatıon On Pre-School Chıldren’xxs Self -Care Skılls

INTERNATIONAL JOURNALOF CURRENT RESEARCH, cilt.10, sa.1, ss.64547-64552, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motor Gelişim Eğitim Programının 5-6 YaşÇocukların Kaba ve İnce Motor Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.1523-1538, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatılı Bölge Ortaokulunda Kalmakta Olan Çocukların Sosyal Özyeterliklerine Drama Temelli Destek Eğitim Programının Etkisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Resmi ve Özel İlköğretim Birinci Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenmeye İlişkin Tutumları

NWSA-e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.1, ss.988-1006, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar