Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Çocuk, Teknoloji ve Medya

 • Lisans Drama

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Lisans Görüşme İlke ve Teknikleri

 • Yüksek Lisans Drama

 • Lisans Okul Deneyimi I

 • Yüksek Lisans Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi

 • Ön Lisans Kaynaştırma Eğitimi

 • Lisans Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması I

 • Lisans Erken Çocuklukta Özel Eğitim

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması II

 • Ön Lisans Özel Eğitim Uygulamaları

 • Lisans Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

 • Ön Lisans Çocuk ve Drama

 • Ön Lisans Çocuk ve Oyun

 • Lisans Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II

 • Lisans Çocuk Gelişimi

 • Ön Lisans Özel Eğitimde Uygulama II

 • Yüksek Lisans Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme

 • Ön Lisans Çocuk Edebiyatı ve Medya