Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YAPILAN DENEYSEL ETKİNLİKLERE YÖNELİK ÇOCUK GELİŞİMCİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

11.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Turkey, 12 - 13 December 2021

Annelerin Aile İçi Şiddet Farkındalıklarının Belirlenmesi

5. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Turkey, 25 February - 25 December 2021 Sustainable Development

Çocuk Gelişimci Adaylarının Çocuk Cinsel İstismarı Hakkındaki Görüşleri ve Eğitim İhtiyaçları.

5. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Turkey, 25 February 2021

Ergenlerin Dijital Bağımlılıklarına İlişkin Annelerin Algıları

9.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 21 - 23 February 2021 Sustainable Development

Erken Çocukluk Döneminde Bilişsel Tempo

9.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 21 - 23 February 2021

Çocukların Salgın ve Hijyen Algısının Resimlerle Analizi

6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 26 - 27 December 2020

Kız Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3. Uluslararası Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 19 April 2019

ÜSTÜN YETENEKLİLİKTE AKADEMİK PERFORMANS ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

Ergenlerin Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılık Algıları Üzerine Bir Araştırma

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Senpozyumu, 24 - 26 May 2017

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUK RESİMLERİNİN ÖNEMİ

ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KONGRESİ, 18 March 2016

Books & Book Chapters

İntihar ve Çocuk

in: ÇOCUK SOSYOLOJİSİ, Emre Oğuz, Ulutaş Keskinkılıç Ayşegül, Editor, Eğiten Kitap, pp.313-330, 2021

Çocuk ve Kronik Hastalıklar

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II - Cilt 2, PROF. DR. CEM EVEREKLIOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, pp.389-410, 2020

THE EFFECT OF TOXIC STRESS ON BRAINDEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD PERIOD

in: HEALTH SCIENCES/ Current Research and New Trends/2, Prof. Dr. Ayhan Guler, Editor, IVPE, Cetinje, Montenegro, pp.122-130, 2020

Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar

in: Psikoloji Araştırmaları, İsmailSanberk, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.121-133, 2019

Place and Importance of Family in Knowing and Evaluating the Child

in: Recent Studies in Health Sciences, CHERNOPOLSKI, P.M. et al., Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.287-296, 2019

Intrauterine and Postnatal Development Periods and Affecting Factors in0-24 Month Children

in: Recent Studies in Health Sciences, CHERNOPOLSKI, P.M. et al., Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.239-252, 2019

Terapötik Süreçte Aile Danışmanı

in: Psikoloji Araştırmaları, İsmail Sanberk, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.133-153, 2019

Family Cooperation with the Actors Playing Role in the Process ofRecognising and Assessing the Child

in: Recent Studies in Health Sciences, CHERNOPOLSKI, P.M et. al., Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.218-239, 2019

Values and Role of Pre-School Teachers in Early Childhood Education

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Elena ALEXANDROVA, Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA, Bilal AK, Fügen ÖZCANASLAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofija, pp.545-555, 2018

Metrics

Publication

88

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals