Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Investigation of relationship between smartphone addiction and internet addiction in working children in industry

Journal of Human Sciences, vol.16, no.1, pp.143-154, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of the relationship between nursing student’s internet and smartphone addictions

Journal of Human Sciences, vol.15, no.2, pp.1161, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect Of Actıvıty Based Self-Care Educatıon On Pre-School Chıldren’xxs Self -Care Skılls

INTERNATIONAL JOURNALOF CURRENT RESEARCH, vol.10, no.1, pp.64547-64552, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Motor Gelişim Eğitim Programının 5-6 YaşÇocukların Kaba ve İnce Motor Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.1523-1538, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yatılı Bölge Ortaokulunda Kalmakta Olan Çocukların Sosyal Özyeterliklerine Drama Temelli Destek Eğitim Programının Etkisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.176, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Resmi ve Özel İlköğretim Birinci Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenmeye İlişkin Tutumları

NWSA-e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.1, pp.988-1006, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings