Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Yunus Yalçın Yüksek Lisans Tez Savunması: "KIRÂAT FARKLILIKLARININ FIKHÎ İSTİNBATLARA ETKİSİ"

 • Temmuz 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sütçü İmam Üniv. Sosyal Bilimler ens.

  Fatih Kuş Yüksek Lisans Tez Savunması: "Gazâlî'nin hukuk anlayışında maslahat düşüncesi"

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2008 - Devam Ediyor Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

  Baş Editör

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2019 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2019 DOKUZ EYKÜK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi