Genel Bilgiler

Biyografi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ali Duman

1968 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1985 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat fakültesinde yüksek öğretimine başladı. 1991 yılında mezun olduktan sonra Milli Eğitim'de öğretmenliğe geçti. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku Anabilim dalında yüksek lisansa başladı. 1993 yılında yeni açılan İnönü Üniversitesi İlahiyat fakültesine araştırma görevlisi oldu. 1994 yılında “1115 Tarihli Şeriye Siciline Göre Kastamonu'da Günlük Hayat” isimli tezde bilimde uzman oldu. Aynı yıl Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Hukuku anabilim dalında doktoraya başladı. 1999 yılında “İslam Hukukuna Göre Siyasi Fikir Hürriyeti” adlı Tezle bilim doktoru oldu. 2000 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat fakültesinde Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2017 yılında doçent oldu. Kasım 2017 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesine İslam Hukuku Ana Bilim Dalına DOÇENT olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Ali Duman'ın 40'a yakın makalenin yanında, İzmirli İsmail Hakkı'nın İlmi Hilaf İsimli Kitabının Dipnotları Olarak Sadeleştirilmesi, İlitam Ve İlahiyat Fakülteleri İçin İslam Hukuk Usulü Dersleri, Şia Ve Ehli Sünnet Fıkhına Göre Mut'a gibi yayınlanmış kitapları ve pek çok yayına hazır eserleri bulunmaktadır .

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
İslam Hukuku

İletişim