Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BIST İMALAT SANAYİNDE RİSKİN ÖLÇÜLMESİ: RİSKE MARUZ DEĞER YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.271-284, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of monetary policiesin OECD countries

Theoretical and Applied Economics, cilt.4, sa.609, ss.75-88, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARA POLİTİKASI VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: AMPİRİK LİTERATÜR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, sa.55, ss.408-449, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARA POLİTİKASI VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ AMPİRİKLİTERATÜR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Akademik Bakış, sa.55, ss.408-449, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI KANALLARININ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN AMPİRİK BULGULAR 1998 2015

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.7, sa.22, ss.34-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Long Term Validity of Monetary Exchange Rate Model: Evidence from Turkey

The Romanian Economic Journal, cilt.51, ss.111-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taksim Gezi Olaylarının (Mayıs - Haziran 2013) Türk Finans Sektörüne Etkisi

Birey ve Toplum Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.281-295, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nonlinear Market Behavior At The Istanbul Stock Exchange

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.13, sa.49, ss.171-181, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taksim Gezı Olaylarının Mayıs Haziran 2013 Türk Finans Sektörüne Etkisi

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.281-295, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interest Rate and Exchange Rate Relationship in BRIC-T Countries

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.13, sa.2, ss.227-236, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beta Katsayısının Tahmininde Getiri Aralığının Sektörler İtibarıyla Analizi İMKB de Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.15-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adli Muhasebe ve Adli Muhasebecilik Mesleğinin Bir Kolu Olarak Bilirkişilik Mesleği

Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Fener Dergisi, sa.9, ss.91-104, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Euro ya Geçiş ve Türkiye nin İthalatına Etkisi

MUHASEBE ve FİNASMAN DERGİSİ, sa.34, ss.113-120, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EURO ya Geçiş ve Türkiye nin İhracatına Etkisi

MUHASEBE ve FİNANSMAN DERGİSİ, sa.31, ss.149-157, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiltere de Mortgage Uygulaması

Ekonomik Yorumlar Dergisi, sa.505, ss.7-19, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

1.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÖALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, cilt.3, ss.2772-2784 Creative Commons License

Hisse Senedi Fiyat Endeksi ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği

ICSER- International Center of Social Science Education Research, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2017, ss.122

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Döviz Kurunun Geçiş Etkisi

ICSER- International Center of Social Science Education Research, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2017, ss.92

The Transition Effect Of Foreign Currency Rate In The Fragile Five Countries

International Conference on Social Sciences and Education Reserach, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2017, ss.92-93

Sınır Ticareti ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV, 11 - 12 Mayıs 2018

ENFLASYON FAİZ VE İŞSİZLİK TÜRKİYE ÖRNEĞİ

I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.67, ss.2736-2749

GELİŞMİŞ OECD ÜLKELERİNDE PARA POLİTİKASI VE HİSSE SENEDİ FİYAT ENDEKSLERİ İLİŞKİSİ

I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.67, ss.2750-2769

TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİ NİN GEÇERLİLİĞİ

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Aydın, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2016, ss.1419-1437

Kayıt Dışı İstihdam İle Vergiler Arasındaki İlişki

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Aydın, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2016, ss.1091-1103

NONLINEARITY BEHAVIOUR OF EXCHANGE RATES IN TURKEY EFFECTS OF ECONOMIC AND POLITICAL EVENTS

3rd International Symposium on Accounting and Finance, Tokyo, Japonya, 10 - 12 Eylül 2014, ss.255-265

The Foundation of Turkish Capital Markets and the Importance of Galata Bankers in the Foundation of Turkish Capital Markets

Thırteenth World Congress of Accountıng Historians,Newcastle University, Newcastle, Avustralya, 17 - 19 Temmuz 2012, ss.521-547

Türkiye de Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

International Symposıum on Accountıng and Finance, Gaziantep, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.876-886

Financial Crises and Stock Price Performances

Turgut Özal Uluslar arası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1,Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010, ss.2318-2332

The Effect of Euro Changeover on the Turkish Foreign Trade

The Balkan Countries' 1st International Conference on Accounting and Auditin, Edirne, Türkiye, 8 - 09 Mart 2007, ss.343-353

Kitap & Kitap Bölümleri

Analysis of the Relationship Between Energy Intensity Economic Development Levels: A Study on BRICS-T Countries

ECONOMIC DEVELOPMENT Global Regional Studies, Halil İbrahim Aydın, Magdalena Ziolo, Aniela Bălăcescu, Editör, IJOPEC Publication, Londrina, ss.287-300, 2017