Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2009 - Continues Head of Department

    Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü