Doç.Dr.

YAŞAR KAYA


Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Eğitim Bilgileri

1985 - 1991

1985 - 1991

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı-Sosyal Değişme, Türkiye

1983 - 1985

1983 - 1985

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı-Sosyal Değişme, Türkiye

1978 - 1983

1978 - 1983

Lisans

Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

Yaptığı Tezler

1991

1991

Doktora

Malatya Sosyal Bünyesi İçinde İşbirliği ve Mücadele

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı- Sosyal Değişme

1985

1985

Yüksek Lisans

Sosyal Değişmenin Yen Bazı Boyutları

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı- Sosyal Değişme

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Uygulamalı Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

1991 - 2010

1991 - 2010

Yrd.Doç.Dr.

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

1986 - 1991

1986 - 1991

Araştırma Görevlisi

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Yönetimsel Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

1996 - 1998

1996 - 1998

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

1993 - 1996

1993 - 1996

Enstitü Müdür Yardımcısı

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sosyolojiye Giriş

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Lisans

Lisans

Modernliğin Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Modernliğin Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Kültür Değişmeleri

Lisans

Lisans

Sosyolojiye Giriş

Lisans

Lisans

Kültür Değişmeleri

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

DİJİTAL YERLİLERİN SANAL AĞLARDA SOSYALLEŞME VE YALNIZLAŞMA TUTUMLARI

Bozdağ Tulum A., Kaya Y.

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, cilt.12, no.2, ss.315-338, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

The Social Network Hierarchy in Young Adulthood: A Research Trough University Students Samples in Malatya

Kaya Y. , Ünal S. , Özdemir S., Erenkuş Z.

Journal of Economy, Culture and Society/Journal of Sociological Studies/Sosyoloji Konferansları, cilt.50, ss.19-45, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Küreselleşmenin Ekonomik Sonuçları

Talas M., KAYA Y.

Journal of World of Turks, cilt.6, no.2, ss.25-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Sağlık Personelinin Beyin Ölümü ve Organ Bağışıyla İlgili İnanç ve Tutumları

ÜNAL S. , Elyas Z., KAYA Y. , ÖZCAN A.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.389-400, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları

Talas M., KAYA Y.

Türklük Bilimi Araştırmaları, ss.151-162, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Psikotik Bir Hastalık Bir Hastalık Durumunu Açıklama ve Çare Arama Davranışında Cinsiyetin Rolü

KAYA Y. , ÜNAL S.

ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, cilt.7, ss.197-203, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Psikozu Açıklama ve Çare Arama Davranışını Etkileyen Sosyal Etkenler

Ünal S. , Kaya Y.

Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.9, ss.138-147, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Değişen Yapılarda İşbirliği ve Çatışma

KAYA Y.

İstanbul Journal of Sociological Studies, cilt.31, ss.161-175, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Küresel Endişe

KAYA Y. , Talas M.

Istanbul Journal of Soicological Studies, cilt.28, no.31, ss.89-104, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Milli Kültüre Karşı Takınılan Tavrın Değişmelere Tesiri

KAYA Y.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.6, ss.191-203, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Sosyal Farklılaşma ve Çatışma Sürecinde Çalışma İlişkileri

KAYA Y.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.195-207, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Tüketim Kültürünün İnstagramdaki Yansımaları

Okur H. D. , KAYA Y.

Munzur Zirvesi 2. UluslararasıSosyal Bilimler Kongresi, Tunceli, Türkiye, 31 Mayıs 2020, cilt.*, ss.41-55

2012

2012

Kültür Değişmeleri

KAYA Y.

1.Uluslararası Niğde Dil. Kültür ve Tarih Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2012, ss.1-5

2008

2008

Türkiyenin Kalkınma Planlarında Türk Dünyası Konusu

Talas M., KAYA Y.

6. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabad, Kırgızistan, 25 - 28 Mayıs 2008, cilt.1, ss.915-923

2008

2008

Türkiyede Kültür Politikası, Kültür Planlaması ve Türk Dünyası Perspektifi

KAYA Y. , Talas M.

6. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabad, Kırgızistan, 25 - 28 Mayıs 2008, cilt.1, ss.711-723

2007

2007

Küreselleşme Yeni Dünya Düzeni ve Türkiyenin Geleceği

KAYA Y. , Talas M.

5. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabad, Kırgızistan, 11 - 13 Haziran 2007, cilt.1, ss.227-236

2007

2007

Kafkaslar-Ortadoğu Balkanlar Üçgenindeki Türkiyenin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri

Talas M., KAYA Y.

Globalleşme Prosesinde Kafkas ve Merkezi Asya İktisadi ve Beynelmilel Münasebetler II Beynelmilel Kongresi, Baku, Azerbaycan, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.3, ss.1200-1208

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Toplumsal Cinsiyet-Şiddet İlişkisi (Malatya Lise ve Üniversite Öğrencileri Örneği)

Kaya Y. , Bozdağ Tulum A.

Toplumsal Cinsiyet, Mustafa Talas, Editör, İksad Publishing House, Ankara, ss.299-339, 2020

2020

2020

Sosyolojide Temel Bir Konu Başlığı: Toplumsal Değişme

Kaya Y.

Sosyoloji (Kavramlar-Kurumlar-Kuramlar), Ünal Şentürk, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.243-270, 2020

2013

2013

Küreselleşme ve Kültür

KAYA Y. , Talas M.

Küreselleşme Teorileri, Bozkurt V., Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.80-100, 2013

2008

2008

Gelenekten Modernliğe Kalıplaşan Yenilik

KAYA Y. , Tatar T.

Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2008

2007

2007

Kürenin Halleri

KAYA Y.

Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2007

2007

2007

Kimlikler Yeniden Dağıtılırken: Milli Kimlikler

KAYA Y.

Kürenin Halleri, Kaya Y., Editör, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.193-210, 2007

2005

2005

Sosyal ve Kültürel Değişme

KAYA Y.

Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005

2003

2003

Toplumsal Yapı

KAYA Y.

Turan Yayıncılık, İstanbul, 2003

2003

2003

İşbirliği ve Çatışma

KAYA Y.

Toplumsal Yapı, Kaya Y., Editör, Turan Yayıncılık, İstanbul, ss.15-44, 2003

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Sosyolojik Düşün

Yayın Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Journal of Economy Culture and Society

Danışma Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Milli Kültür Araştırmaları Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Turkish Studies- Social Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

SDU Vizyoner Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Hikmet Yurdu

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2011

Haziran 2011

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiJüri Üyelikleri

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İnönü Üniversitesi

Eylül-2011

Eylül 2011

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Fırat Üniversitesi

Ocak-2011

Ocak 2011

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İnönü Üniversitesi