Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Malatya Experience

MALATYA-BURSA-GIESSEN ACADEMIC DAYs, Bursa, Turkey, 6 - 10 June 2023

Expanded Malatya Criteria in Liver Transplantation for HCC

8. Bakı - Malatya Organ Transplantasiyası Günleri, Baku, Azerbaijan, 23 February 2023

HCC İçin Karaciğer Naklinde Malatya Yaklaşımı

HPB Cerrahi Derneği - Erzurum Bölgesel Toplantısı, Erzurum, Turkey, 17 September 2022

Hangi HCC’de CVKN Yapılmalıdır? (Nüksü öngörüp donörü koruyabilir miyim?)

15. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi ve 6. Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021

THE EFFECT OF PRE-TRANSPLANT LIPID PROFILE ON POST-TRANSPLANT HCC RECURRENCE

The 20th European Society For Organ Transplantation, Milan, Italy, 29 August 2021, vol.34, pp.384

NASH'de HCC Problemleri

Karaciğer Nakli Derneği - Online Eğitim Seminerleri, Turkey, 30 June 2021

Liver Transplantation for HCC: Is there a best criteria? “Patient tailoring approach”

IASGO - IX. ONCO SURGERY DAYS “Advances in HPB and GI Cancer Surgery and Systemic Treatments” e-SYMPOSIUM, 26 June 2021

Criteria for Liver Transplantation in HCC

Malatya - Baku HCC Zoom Meeting, Baku, Azerbaijan, 27 May 2021

Hepatoselüler Kanser Hastasında Karaciğer Nakli

4. Güney Anadolu Enfeksiyon Kongresi, Turkey, 24 - 27 December 2020 Sustainable Development

Cerrah Gözünden Bir HCC Olgusuna Bakış

Yaşamdan Örneklerle Hepatoselüler Kanser Tedavisinde Kilit Noktalar ve Anahtarları, Turkey, 28 October 2020

Hepatoselüler Kanser: Cerrahi Yaklaşım

37.Gastroenteroloji Haftası ve 8. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Turkey, 24 - 27 November 2020 Sustainable Development

Hepatosellüler Kanserde Portal Ven İnvazyonu

Karaciğer Nakli Derneği Online Eğitim Seminerleri-3, Malatya, Turkey, 23 October 2020 Sustainable Development

Hepatosellüler Kanserin Cerrahi Tedavisi: Karaciğer Nakli

Karaciğer Nakli Derneği Online Eğitim Seminerleri-2, Turkey, 09 October 2020 Sustainable Development

Yoğun Bakımda Sağlık Çalışanı Olmak

Sağlık Çalışanları Kongresi, Antalya, Turkey, 05 March 2020, pp.46

Nakil Merkezlerimizin Deneyimleri - İnönü Üniversitesi

4. Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi, Adana, Turkey, 27 February 2020

Özel durumlarda immünsüpresyon

3. Transplantasyon İmmünolojisi Kursu, Malatya, Turkey, 20 - 21 December 2019

Acil karaciğer nakli sonrası dönem - Cerrahi bakım ve problemler

4. Doğu Anadolu Organ Nakli Günleri Toplantısı, Erzurum, Turkey, 1 - 02 November 2019

Liver transplantation for combined hepatocellular-cholangiocarcinoma.

3th Internatioanal Advanced Liver Pancreas Surgery Symposium, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019

Llver Transplantatıon For Combıned Hepatocellular Cholangıocarcınoma

3° INTERNATIONALADVANCED L1VER PANCREAS SURGERY SYMPOSIUM, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019

The incidence and risk factors for persistent unconsciousness following liver transplantation for acute liver failure

25th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Toronto, Canada, 15 - 18 May 2019, vol.103, pp.425 identifier

New and different expanded criteria for liver transplantation in hepatocellular carcinoma: Malatya criteria

25th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Toronto, Canada, 15 - 18 May 2019, vol.103, pp.421-422 identifier

Prediction of mortality from sepsis after liver transplantation.

22th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019

Transplantasyon Merkezlerinin Kriterleri ve Deneyimleri: İnönü Üniversitesi Deneyimi

3. Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2019

Erken evre hepatoselüler kanserde rezeksiyon mu transplantasyon mu yapalım?

5.Bakü-Malatya Organ Transplantasyonu Günleri, Baku, Azerbaijan, 15 February 2019 Sustainable Development

Hepatik hemanjiyoendotelyoma için canlı vericili karaciğer nakli

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018

Wilson hastalığı nedeniyle karaciğer transplantasyonu yapılan pediatrik hastaların sonuçları

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018

Living donor re-transplantation for repeated acute liver failure

The 2018 Joint InternationalCongress of ILTS,ELITA LICAGE, Lizbon, Portugal, 23 - 26 May 2018

Living donor re-transplantation for repeated acute liver failure

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, Lisbon, Portugal, 23 - 26 May 2018, vol.102, pp.194 identifier

Hepatoselüler Kanser için Karaciğer naklinde İnönü Üniversitesi Deneyim ve Sonuçları

2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi, Adana, Turkey, 23 - 25 February 2018 Sustainable Development

LAPARASKOPİK KOLESİSTEKTOMİ SIRASINDA OLUŞAN BİLİYER VE VASKÜLER YARALANMANIN BAŞARILI TEDAVİSİ

13.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017

Living Donor Liver Transplantation for Mushroom Intoxication Caused Acute Liver Failure

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, Prague, Czech Republic, 24 - 27 May 2017, vol.101, pp.184-185 identifier

Living Donor Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma with Bile Duct Tumor Thrombi

5.Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 05-08 Nisan 2017, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2017

Fulminan Hepatik Yetmezlikte Tümör Belirteçleri

5.Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 05-08 Nisan 2017, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2017

The role of mTOR inhibitors in liver transplantation

M.Ü. Tıp Fakültesi II. Cerrahi , Gastroenterohepatolojive Onkoloji Günleri, Turkey, 3 - 04 March 2017

KARACİĞER NAKLİNDE TELESKOPİK BİLİER REKONSTRUKSİYON TEKNİĞİVE BİR YILLIK SONUÇLARI

TÜRKiYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XI. KONGRESİ, Turkey, 13 - 15 October 2016

YETİM KARACİĞERLER KULLANILMALI MI ?

TÜRK‹YE ORGAN NAKL‹ KURULUŞLARI KOORD‹NASYON DERNEĞ‹ XI. KONGRES‹, Turkey, 13 - 15 October 2016

MİKS HEPATOSELÜLER KOLANJİOSELÜLER KARSİNOM İÇİN KARACİĞER NAKLİ

TÜRK‹YE ORGAN NAKL‹ KURULUŞLARI KOORD‹NASYON DERNEĞ‹ XI. KONGRES‹, Turkey, 13 - 15 October 2016

Miks Hepatoselüler Kolanjioselüler Karsinom İçin Karaciğer Nakli

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XI. KONGRESİ, Turkey, 13 - 15 October 2016

Yetim karaciğerler kullanılmalı mı?

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Konya, Turkey, 12 - 15 October 2016

Canlı karaciğer donörlerinin yaş ve cinsiyetlerinin postoperatif karaciğer fonksiyon testlerine olan etkisi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Konya, Turkey, 12 - 15 October 2016

Canlı vericili pediatrik karaciğer naklinde hepatik arter anastomozunda yeni bir teknik.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Konya, Turkey, 12 - 15 October 2016

Karaciğer naklinde teleskopik biliyer rekonstrüksiyon tekniği ve bir yıllık sonuçları.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Konya, Turkey, 12 - 15 October 2016

The prognostic value of CRP, procalsitonin, SAA, lactate and IL-6 liver transplantation patient admitted to emergency department with suspected infection

12th National Emergency Medicine, 3rd Intercontinental Emergency Medicine and 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Diafragmatic hernia following donor hepatectomy

ILTS 22nd Annual International Congress May 4-7, 2016, Seul, South Korea, 4 - 07 May 2016

Diaphragmatic Hernia Following Donor Hepatectomy

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Renoportal Anastomosis After Proximal Splenorenal Shunt During Living Donor Liver Transplantation

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

OLGULARLA HCC VE KARACİĞER NAKLİ

IV. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2016

Comparison of Femoral and Radial Arterial Pressures for Goal Directed Fluid Therapy in Undergoing Liver Transplantation Recipients

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Relevance of Preoperative Platelet Count with Tumor and Patient Features: An Analysis Following Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Liver Transplantation for Hepatic Epitheloid Hemangioendothelioma: Single Center Experience

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Should We Use Orphan Graft?

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Aborted Donor Hepatectomies for Living Donor Liver Transplantation: A Single Center Experience

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Pregnancy; Is It Safe, After Living Donor Liver Transplantation Under the Immunsupression Treatment?

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Is Autologous Peritoneal Patch a Suitable Material to Creating Circumferential Fence for Hepatic Outflow in Living Donor Liver Transplantation?

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Pankreatit ve şilöz asit: Olgu sunumu

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Grade IV karaciğer laserasyonda nonoperatif izlem: Olgu sunumu

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Dünyada ve Türkiyede hepatocellüler karsinomaya göre qaraciyer transplantasyası

II. ORQAN TRANSPLANTASİYASI GÜNLERİ, Baku, Azerbaijan, 19 February 2016

Geçirilmiş üst GİS cerrahisinin geç dönem komplikasyonu İnkarsere diyafragma hernisi

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Üçüncü trimester bir gebede akut kolesistitin medikal yaklaşımla başarılı tedavisi

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

NADİR BİR AKUT KARIN NEDENİ JEJUNAL DİVERTİKÜL PERFORASYONU

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Nadir bir akut karın nedeni Kontrolsüz Warfarin kullanımına bağlı apendiks intraluminal hematomu

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Kliniğimizde takip ve tedavi edilen invajinasyon vakalarının retrospektif analizi

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Mikst hepatoselüler kolanjiosarkom için karaciğer nakli

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, Turkey, 12 - 15 October 2016

Liver Transplantation After Bone Marrow Transplantation: Consecutive Two Cases

21st Annual International Congress of the International-Liver-Transplant-Society (ILTS), Illinois, United States Of America, 8 - 11 July 2015, vol.99, pp.231 identifier

A Rare Complication After Pediatric Liver Transplantation Due To Bogota Bag: Enteroatmospheric Fistula

21st Annual International Congress of the International-Liver-Transplant-Society (ILTS), Illinois, United States Of America, 8 - 11 July 2015, vol.99, pp.253 identifier

Liver Transplantation Due To Hepatoblastoma: Single Centre Experience

21st Annual International Congress of the International-Liver-Transplant-Society (ILTS), Illinois, United States Of America, 8 - 11 July 2015, vol.99, pp.181 identifier

Recipient Vena Cava Recontruction With Explanted Liver's Portal Vein Patch in Pediatric Living Donor Liver Transplantation

21st Annual International Congress of the International-Liver-Transplant-Society (ILTS), Illinois, United States Of America, 8 - 11 July 2015, vol.99, pp.185 identifier

Noninvasive Indocyanine Green as an Early Prediction Test for Liver Transplantation in Three Patients With ALF

21st Annual International Congress of the International-Liver-Transplant-Society (ILTS), Illinois, United States Of America, 8 - 11 July 2015, vol.99, pp.208-209 identifier

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLÜ KADAVERİK DONORLERDEN KARACİĞER NAKLİ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KORDİNASYON DERNEĞİ 10. KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 October 2014

Ekinokokus alveolaris nedeniyle karaciğer nakli: Tek merkez deneyimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Ekinokokus Alveolaris Nedeni ile Karaciğer Nakli Tek Merkez Deneyimleri

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ X. KONGRESİ, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Canlı vericili karaciğer naklinde inferior vena cava replasmanı: Malatya deneyimi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Karaciğeri aşan hepatosellüler karsinom için karaciğer nakli

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Nöropsikiyatrik semptomlu Wilson hastalarında karaciğer nakli sonuçları: Tek merkez deneyimi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

hepatoblastom İçin Karaciger Nakli Tek Merkez Deneyimleri

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ X. KONGRESİ, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Budd Chiari sendromu için canlı vericili karaciğer nakli: Tıkalı inferior vena cavanın kadaverik aort grefti ile rekonstrüksiyonu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Pediatrik karaciğer nakli hastasında “Bogota Bag” komplikasyonu enteroatmosferik fistül: İllede stoma

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Karaciğer nakli hastalarında akut apandisit: Tek merkez deneyimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Budd Chiari sendromu için karaciğer nakli: Tek merkez deneyimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

HIV enfeksiyonlu hastalarda karaciğer nakli: Türkiye’nin ilk iki olgusu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014 Sustainable Development

Hepatoblastom için karaciğer nakli: Tek merkez deneyimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Merkezi sinir sistemi tümörlü kadaverik donörlerden karaciğer nakli.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Budd Chiari Sendromu İçin Karaciger Nakli Tek Merkez Deneyimleri

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ X. KONGRESİ, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Nadir bir donör komplikasyonu: Segment 4 iskemisi ve bilhemia

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Merkezi Sinir Sistemi Tümörlü Kadaverik Donörlerden Karaciger Nakli

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ X. KONGRESİ, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Hepatik venöz rekonstrüksiyon için polyethylene terephthalata (Dacron) ile fence conduit oluşturulması uygunmudur?

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Kemik iliği nakli sonrası karaciğer nakli: arsışık iki olgu sunumu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Nörofibromatozisli bir hastada nadir görülen bir malignite: Mide adenokarsinomu

2. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24-28 Eylül 2014 Magosa, KKTC, Turkey, 24 - 28 September 2014

Plastron apandisiti taklit eden nadir bir karın ağrısı nedeni: Çekum Non-Hodgin Lenfoması

2. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24-28 Eylül 2014 Magosa, KKTC, Turkey, 24 - 08 September 2014

Kolektomili hastada aralıklı ileus nedeni: Radyoterapi sonrası gelişen intestinal fibrozis

2. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24-28 Eylül 2014 Magosa, KKTC, Turkey, 24 - 28 September 2014

Plastron apandisiti taklit eden nadir bir karın ağrısı nedeni:çekum non-Hodgkin lenfoması

11. ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, Magosa, Cyprus (Kktc), 24 - 28 September 2014

Çekumda kitle izlenimi veren serozal apse ve insidental apendiks karsinoid tümör birlikteliği

2. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24-28 Eylül 2014 Magosa, KKTC, Turkey, 24 - 28 September 2014

Progressive multifocal leucoencephalopathy after consecutive three liver transplantation: Case report

14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation September 10-13 2014 İstanbul, TURKEY, 10 - 13 September 2014

Collateral circulation after late term hepatic artery thrombosis

ILTS 20th Annual International Congress June 4-7, 2014 London, UK, 4 - 07 June 2014

Collateral Circulation after Late Term Hepatic Artery Trombosis.

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Canada, 4 - 07 June 2014, vol.20 identifier

History of Major Abdominal Surgery Affects Patients Mortality after Liver Transplantation.

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Canada, 4 - 07 June 2014, vol.20 identifier

Anesthesia Care for Children With Fulminant Liver Failure: Report of Our Experience.

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Canada, 4 - 07 June 2014, vol.20 identifier

HBV Recurrence in Patients Undergone Liver Transplantation for HBV and HDV

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Canada, 4 - 07 June 2014, vol.20 identifier

Fatal herb sena: case report

10. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 15-18 Mayıs 2014, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Geç dönem hepatik arter trombozu sonası kollateral dolaşım

10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 30 Nisan - 3 Mayıs 2014, Malatya, Turkey, 30 April - 03 May 2014

Warfarin kullanımına bağlı gelişen intraabdominal kanamaların nonoperatif tedavisi

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, ANTALYA, Turkey, 16 - 20 April 2014

Abdominal ateşli silah yaralanması sonrası ciltaltı amfizem: olgu sunumu

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Vitello-umblikal fibröz bantlı Meckel divertikülü hastada intestinal obstrüksiyon: olgu sunumu

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, ANTALYA, Turkey, 16 - 20 April 2014

Sezeryan skarında ağrının nadir bir sebebi: Skar endometriozis

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

İzoniazide bağlı fulminan karaciğer yetmezliğinde canlı vericili karaciğer nakli: olgu sunumu

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Sağ inguinal bölgede apse kliniğiyle seyreden perfore apandisit

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

plasmapheresis and molecular adsorbent recirculating system alternative or synergy

14. international symposium on albumin dialysis in lier disease (ISAD), Rostock, Germany, 27 - 28 September 2013

Living Donor Liver Transplantation for Fibrolamellar Hepatocellular Carcinoma with Hilar Lymph Node Metastasis.

19th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Sydney, Australia, 12 - 15 June 2013, vol.19 identifier

Extrahepatic biliary tract trauma: Avulsion of the left hepatic duct at bifurcation.

XVI. Annual Meeting of the ESS Nov 22-24, 2012 Istanbul, TURKEY, 22 - 24 November 2012

Allojenik damar greftinin basit bir yöntemle korunması

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ IX. KONGRESİ, Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2012

Karaciğer retransplantasyonu: Yüksek volümlü bir merkezin deneyimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi 26-29 Eylül 2012 Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2012

Canlı Vericili Karaciger Naklinde Hastane Mortalitesini Etkileyen Preoperatif Risk Faktörleri

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ IX. KONGRESİ, Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2012

Allojenik damar greftlerinin basit bir yöntemle korunması

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi 26-29 Eylül 2012 Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2012

Hepatik hemanjiyoendoteliyomada canlı vericili karaciğer nakli

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi 26-29 Eylül 2012 Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2012

Canlı vericili karaciğer naklinde hastane mortalitesini etkileyen preoperatif risk faktörleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi 26-29 Eylül 2012 Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2012

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome after Living Donor Liver Transplantation

18th Annual International Congress on ILTS, San-Francisco, Costa Rica, 16 - 19 May 2012, vol.18 identifier

Hepatosellüler karsinomda canlı vericili karaciğer nakli yaklaşımımız

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 8. Kongresi 12-16 Ekim 2011 Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2011

Konjenital Transmesenterik Defekt: İnternal Herniasyona Bağlı İntermittan İntestinal Obstrüksiyon

8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 14-18 Eylül 2011 Antalya, Turkey, 14 - 18 September 2011

Tavuk kemiği yutulmasına bağlı özofagus perforasyonu: olgu sunumu

8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 14-18 Eylül 2011 Antalya, Turkey, 14 - 18 September 2011

İncomplet Situs İnversuslu bir hastada Peritoneal Enkapsülasyon

8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 14-18 Eylül 2011 Antalya, Turkey, 14 - 18 September 2011

Akut apandisitin nadir bir nedeni, Baryum taşı

8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 14-18 Eylül 2011 Antalya, Turkey, 14 - 18 September 2011

Peptik ülser perforasyonuna eşlik eden gastrik schwannoma

8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 14-18 Eylül 2011 Antalya, Turkey, 14 - 18 September 2011

Peptik ülser perforasyonuna eşlık eden gastrik schwannoma

VIII. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 September 2011

The Role of Living Donor Liver Transplantation for Acute Liver Failure

Joint International Congress of ILTS, ELITA, and LICAGE, Valencia, Spain, 22 - 25 June 2011, vol.17 identifier

Bir yılda gerçekleştirilen 109 ardışık sağ lob canlı vericili karaciğer nakli olgularında görülen safra yolu komplikasyonları

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 7. Kongresi 14-17 Ekim 2010 ESKİŞEHİR, Turkey, 14 - 17 October 2010

Karaciğer Retransplantasyonu

Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya, Turkey, 28 - 30 May 2008

Mezenter kökündeki solid tümörün laparaskopik eksizyonu

Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya, Turkey, 28 - 31 May 2008

Books & Book Chapters

Liver paired exchange

in: Living Donor Organ Transplantation, Rainer W.G. Gruessner,Enrico Benedetti, Editor, Academic Press , California, pp.1278-1283, 2024

TRANSPLANTASYONDA NUTRİSYON DESTEĞİ

in: Klinik Nütrisyon Uygulama İlkeleri, Prof. Dr. Muhittin Tayfur; Dr. Öğr. Üyesi Çetin Özbek; Öğr. Gör. Banu Süzen, Editor, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, pp.1-536, 2021

Hepatoselüler Karsinomada Cerrahi ve Transplantasyonun Yeri

in: Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji - Özel Konular, ÖZET Ahmet, ÖZDEMİR Nuriye, YAZICI Ozan, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.23-31, 2021

Metrics

Publication

338

Citation (WoS)

368

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

209

H-Index (Scopus)

8

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals