Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new host for Puccinia menthae

MYCOTAXON, cilt.132, sa.1, ss.1-3, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE DETERMINATION OF HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’ KNOWLEDGE LEVELS ABOUT THE EFFECTS OF RADIATION ON HEALTH

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.7, ss.178-186, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the Health Services Vocational School Students’ Thoughts and Usage Habit about Herbal Treatment

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.4, sa.3, ss.463-472, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOĞAL ÜRÜNLERİN FENOLİK İÇERİĞİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.27-44, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Obezite ve Tarçının Etkileri: Sistematik Derleme

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (I. İnternational Palliative Care Congress), 4 - 06 Ekim 2019

HemĢirelik Öğrencilerinin Akılcı Ġlaç Kullanımı Ġle Ġlgili Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (I. İnternational Palliative Care Congress), 4 - 06 Ekim 2019

PLANTS USED AS FOOD IN KONAK WAIST (MALATYA)

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD 2019), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2019, ss.1

ÖĞRENCİLERİN İLK YAR DIM EĞİTİMİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ

II.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 Mart 2019

LİNALOOL VE DİYABETES MELLİTUS: GENEL BİR GÖZDEN GEÇİRME

II.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 Mart 2019

KUPA TEDAVİSİ VE HAC AMAT KONULARINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

II.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019

DİYABETES MELLİTUS VE PUBERTE

II.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.315-319

Etnobotanik Çalışmaların İlaç Geliştirilmesindeki Yeri

XXIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT2018), Antalya, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2018, ss.37

Determination of The Thoughts of Health Service Vocational School Students About Plant Use and Herbal Treatment

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.10

Konak (Malatya) Yöresi Halk İlaçları

XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 31 Ağustos - 05 Eylül 2016, cilt.1, ss.155 Creative Commons License