HemĢirelik Öğrencilerinin Akılcı Ġlaç Kullanımı Ġle Ġlgili Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi


KOLAÇ T. , YETİŞ G. , GÜRBÜZ P.

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (I. İnternational Palliative Care Congress), 4 - 06 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri