Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prevalence estimates of voiding disorders inTurkishschool-age children

LUTS-LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Risk factors and mortality rate in premature babies with acute kidney injury

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, cilt.32, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Platelet Counts in Children With Henoch-Schonlein PurpuraRelationship to Renal Involvement

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, cilt.30, ss.71-74, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Renal Functions in Preterm Infants With Respiratory Distress Syndrome

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, cilt.28, ss.310-314, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Determination of reference values for urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin in premature infants

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.27, ss.187-191, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reference intervals of serum cystatin C for determining cystatin C-based glomerular filtration rates in preterm neonates

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.26, ss.1474-1478, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Short- and long-term efficacy of levamisole in children with steroid-sensitive nephrotic syndrome

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.45, ss.1047-1055, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of total parenteral nutrition on renal function in preterm neonate

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.247-252, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Postnatal follow-up results of antenatally diagnosed hydronephrosis: A single-center experience

Annals of Medical Research, cilt.27, ss.1590-1595, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Renal Function in Children with Wilson's Disease

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.15, ss.6-11, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Juvenil idiopatik artritli çocukların klinik ve laboratuar özellikleri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.20, ss.113-118, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Acute kidney injury after overdose of colloidal bismuth subcitrate treated hemodiafiltration and review of the literature

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.20, ss.344-347, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Meckel-Gruber Sendromu; Olgu Sunumu

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.18, ss.272, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pediatrik Hastalarda Renal Anemiye Yaklaşım

Türkiye Klinikleri Nefroloji Renal Anemi Özel Sayısı, cilt.5, ss.69-75, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Pediatrik Hastalarda Renal Aneminin Tedavisi

Türkiye klinikleri Nefroloji Renal Anemi Özel sayısı, cilt.5, ss.76-82, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

URINARY NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN AS AN EARLY BIOMARKER FOR PREDICTION OF ACUTE KIDNEY INJURY IN PRETERM NEONATES

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2013, cilt.28, ss.520 identifier

Böbrek nakli için başvuran hastada mesane disfonksiyonu

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 2, Kayseri, Türkiye, 1 - 03 Mart 2013

Urine acute kidney injury biomarkers in preterm neonates with respiratory distress syndrome

50th ERA-EDTA Congress, Istanbul 2013, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2013, cilt.28, ss.294-295

Çocukluk çağı henoch schönlein purpurasında böbrek tutulumu için risk faktörleri

7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2012

Nadir görülen bir akut böbrek hasarı olgusu

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 1, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2011

Multipl konjenital anomalili ve polikistik böbrekli yenidoğan

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 1, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Karaciğer Nakli Öncesi ve Sonrasında Renal Fonksiyonların Değerlendirilmesi Yönetimi

Pediyatrik Karaciğer Nakli, Prof. Dr. M. Ayşe Selimoğlu, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, ss.185-192, 2018