Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prevalence estimates of voiding disorders inTurkishschool-age children

LUTS-LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Risk factors and mortality rate in premature babies with acute kidney injury

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, cilt.32, sa.7, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood pressure is normal, but is the heart?

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, sa.9, ss.1585-1591, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Platelet Counts in Children With Henoch-Schonlein PurpuraRelationship to Renal Involvement

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, cilt.30, sa.1, ss.71-74, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Renal Functions in Preterm Infants With Respiratory Distress Syndrome

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, cilt.28, sa.4, ss.310-314, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Determination of reference values for urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin in premature infants

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.27, sa.2, ss.187-191, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reference intervals of serum cystatin C for determining cystatin C-based glomerular filtration rates in preterm neonates

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.26, sa.15, ss.1474-1478, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Short- and long-term efficacy of levamisole in children with steroid-sensitive nephrotic syndrome

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.45, sa.4, ss.1047-1055, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of total parenteral nutrition on renal function in preterm neonate

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, sa.4, ss.247-252, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Children with Nephrotic Syndrome: A Single- Center Experience

Annals of Nephrology, cilt.5, sa.1, ss.78-83, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postnatal follow-up results of antenatally diagnosed hydronephrosis: A single-center experience

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.6, ss.1590-1595, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Renal Function in Children with Wilson's Disease

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.15, sa.1, ss.6-11, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Clinical features of juvenile idiopathic arthritis: Results of a nationwide retrospective survey and review of the literature

Annals of Paediatric Rheumatology, cilt.3, sa.1, ss.18-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jüvenil İdiopatik Artritli Çocukların Klinik Ve Laboratuar Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.113-118, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Juvenil idiopatik artritli çocukların klinik ve laboratuar özellikleri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.20, sa.2, ss.113-118, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Acute kidney injury after overdose of colloidal bismuth subcitrate treated hemodiafiltration and review of the literature

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.20, sa.4, ss.344-347, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pediatrik Hastalarda Renal Anemiye Yaklaşım

Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology, cilt.5, sa.2, ss.69-75, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatrik Hastalarda Renal Aneminin Tedavisi

Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology Special Topics, cilt.5, sa.2, ss.76-82, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meckel-Gruber sendromu: olgu sunumu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.4, ss.272-274, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ATİPİK SEYİRLİ BİR JUVENİL DERMATOMİYOZİT OLGUSU

5. ÇOCUK NEFROLOJİ E-OLGU PANAYIRI, Malatya, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2020

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5. ULUSAL TIPÖĞRENCİ KONGRESİ MİKROBİYOTA, Malatya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, ss.1-123

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 6. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ 2019., Malatya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

URINE ACUTE KIDNEY INJURY BIOMARKERS IN PRETERM NEONATES WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2013, cilt.28, ss.294-295

URINARY NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN AS AN EARLY BIOMARKER FOR PREDICTION OF ACUTE KIDNEY INJURY IN PRETERM NEONATES

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2013, cilt.28, ss.520 identifier

URINE ACUTE KIDNEY INJURY BIOMARKERS IN PRETERM NEONATES WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2013, cilt.28, ss.294-295 identifier

Böbrek nakli için başvuran hastada mesane disfonksiyonu

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 2/KAYSERİ 2013, Türkiye, 1 - 03 Mart 2013

Urine acute kidney injury biomarkers in preterm neonates with respiratory distress syndrome

50th ERA-EDTA Congress, Istanbul 2013, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2013, cilt.28, ss.294-295

NADİR GÖRÜLEN BİR AKUT BÖBREK HASARI OLGUSU

ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ OLGU PANAYIRI1, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2011

MULTİPL KONJENİTAL ANOMALİLİ VE POLİKİSTİK BÖBREKLİ YENİDOĞAN

ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ OLGU PANAYIRI1, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2011

Multipl konjenital anomalili ve polikistik böbrekli yenidoğan

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 1, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2011

Nadir görülen bir akut böbrek hasarı olgusu

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 1, Samsun, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

JUVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2020, CENGİZ YAKINCI,AHMET KIZILAY, Editör, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, ss.54-55, 2020

JUVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2020, CENGİZ YAKINCI, AHMET KIZILAY, Editör, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, ss.54-55, 2020

MESANE BAĞIRSAK İŞLEV BOZUKLUĞU

GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2019, CENGİZ YAKINCI,AHMET KIZILAY, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, ss.30-31, 2019

JUVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2018, CENGİZ YAKINCI,AHMET KIZILAY, Editör, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, ss.1-150, 2018

Karaciğer nakli öncesinde ve sonrasında renal fonksiyonların değerlendirilmesi ve yönetimi

PEDİATRİK KARACİĞER NAKLİ, AYŞE SELİMOĞLU, SEZAİ YILMAZ, Editör, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, ss.185-192, 2018

JUVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2018, CENGİZ YAKINCI, AHMET KIZILAY, Editör, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Malatya, ss.52-53, 2018

VÜCUT SICAKLIĞINI ÖLÇME BECERİSİ-KULAK

HEKİMLİKTE TEMEL UYGULAMALAR REHBERİ, ERDEM TOPAL, CENGİZ YAKINCI, Editör, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, ss.186-187, 2018

KARACİĞER NAKLİ ÖNCESİ VE SONRASINDA RENAL FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

Pediyatrik Karaciğer Nakli, Prof. Dr. M. Ayşe Selimoğlu, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, ss.185-192, 2018