Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  • Pediatrik Nefroloji

  • Cerrahi Tıp Bilimleri

  • Üroloji

  • Pediatrik Üroloji