Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Blood pressure is normal, but is the heart?

PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.33, no.9, pp.1585-1591, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Risk factors and mortality rate in premature babies with acute kidney injury

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, vol.32, no.7, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Platelet Counts in Children With Henoch-Schonlein PurpuraRelationship to Renal Involvement

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, vol.30, no.1, pp.71-74, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of Renal Functions in Preterm Infants With Respiratory Distress Syndrome

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, vol.28, no.4, pp.310-314, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Determination of reference values for urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin in premature infants

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.27, no.2, pp.187-191, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Reference intervals of serum cystatin C for determining cystatin C-based glomerular filtration rates in preterm neonates

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.26, no.15, pp.1474-1478, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Short- and long-term efficacy of levamisole in children with steroid-sensitive nephrotic syndrome

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.45, no.4, pp.1047-1055, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of total parenteral nutrition on renal function in preterm neonate

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.47, no.4, pp.247-252, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Children with Nephrotic Syndrome: A Single- Center Experience

Annals of Nephrology, vol.5, no.1, pp.78-83, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postnatal follow-up results of antenatally diagnosed hydronephrosis: A single-center experience

Annals of Medical Research, vol.27, no.6, pp.1590-1595, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Renal Function in Children with Wilson's Disease

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.15, no.1, pp.6-11, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Jüvenil İdiopatik Artritli Çocukların Klinik Ve Laboratuar Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, vol.20, no.2, pp.113-118, 2013 (Other Refereed National Journals)

Juvenil idiopatik artritli çocukların klinik ve laboratuar özellikleri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), vol.20, no.2, pp.113-118, 2013 (National Refreed University Journal)

Acute kidney injury after overdose of colloidal bismuth subcitrate treated hemodiafiltration and review of the literature

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), vol.20, no.4, pp.344-347, 2013 (National Refreed University Journal)

Pediatrik Hastalarda Renal Anemiye Yaklaşım

Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology, vol.5, no.2, pp.69-75, 2012 (Other Refereed National Journals)

Pediatrik Hastalarda Renal Aneminin Tedavisi

Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology Special Topics, vol.5, no.2, pp.76-82, 2012 (Other Refereed National Journals)

Meckel-Gruber sendromu: olgu sunumu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.18, no.4, pp.272-274, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ATİPİK SEYİRLİ BİR JUVENİL DERMATOMİYOZİT OLGUSU

5. ÇOCUK NEFROLOJİ E-OLGU PANAYIRI, Malatya, Turkey, 4 - 05 December 2020

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5. ULUSAL TIPÖĞRENCİ KONGRESİ MİKROBİYOTA, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.1-123

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 6. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ 2019., Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2018

URINE ACUTE KIDNEY INJURY BIOMARKERS IN PRETERM NEONATES WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.294-295

URINARY NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN AS AN EARLY BIOMARKER FOR PREDICTION OF ACUTE KIDNEY INJURY IN PRETERM NEONATES

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.520 identifier

URINE ACUTE KIDNEY INJURY BIOMARKERS IN PRETERM NEONATES WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.294-295 identifier

Böbrek nakli için başvuran hastada mesane disfonksiyonu

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 2/KAYSERİ 2013, Turkey, 1 - 03 March 2013

Urine acute kidney injury biomarkers in preterm neonates with respiratory distress syndrome

50th ERA-EDTA Congress, Istanbul 2013, İstanbul, Turkey, 01 January 2013, vol.28, pp.294-295

NADİR GÖRÜLEN BİR AKUT BÖBREK HASARI OLGUSU

ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ OLGU PANAYIRI1, Samsun, Turkey, 13 - 14 May 2011

MULTİPL KONJENİTAL ANOMALİLİ VE POLİKİSTİK BÖBREKLİ YENİDOĞAN

ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ OLGU PANAYIRI1, Samsun, Turkey, 13 - 14 May 2011

Multipl konjenital anomalili ve polikistik böbrekli yenidoğan

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 1, Samsun, Turkey, 13 - 14 May 2011

Nadir görülen bir akut böbrek hasarı olgusu

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 1, Samsun, Turkey, 13 - 14 May 2011

Books & Book Chapters

JUVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

in: GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2020, CENGİZ YAKINCI,AHMET KIZILAY, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.54-55, 2020

JUVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

in: GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2020, CENGİZ YAKINCI, AHMET KIZILAY, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.54-55, 2020

MESANE BAĞIRSAK İŞLEV BOZUKLUĞU

in: GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2019, CENGİZ YAKINCI,AHMET KIZILAY, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.30-31, 2019

JUVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

in: GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2018, CENGİZ YAKINCI,AHMET KIZILAY, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.1-150, 2018

Karaciğer nakli öncesinde ve sonrasında renal fonksiyonların değerlendirilmesi ve yönetimi

in: PEDİATRİK KARACİĞER NAKLİ, AYŞE SELİMOĞLU, SEZAİ YILMAZ, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.185-192, 2018

JUVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

in: GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2018, CENGİZ YAKINCI, AHMET KIZILAY, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Malatya, pp.52-53, 2018

VÜCUT SICAKLIĞINI ÖLÇME BECERİSİ-KULAK

in: HEKİMLİKTE TEMEL UYGULAMALAR REHBERİ, ERDEM TOPAL, CENGİZ YAKINCI, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.186-187, 2018

KARACİĞER NAKLİ ÖNCESİ VE SONRASINDA RENAL FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

in: Pediyatrik Karaciğer Nakli, Prof. Dr. M. Ayşe Selimoğlu, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.185-192, 2018