Education Information

Education Information

 • 2016 - 2021 Doctorate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor, Turkey

 • 2019 - 2019 Doctorate

  Sofya "Vasil Levski" Milli Spor Akademisi, Center For Research And Applied Activity İn Sport, Center For Research And Applied Activity İn Sport, Bulgaria

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Department Of Coachıng Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Anti hareket egzersiz uygulamalarının kas aktivasyonu ve seçilmiş bazı performans parametreleri üzerine etkisi

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2016 Postgraduate

  Somatotip özellikler açısından bazı motorik parametrelerin incelenmesi

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Ankara Üniv. Ortak)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English