Ortalamada En Yüksek H İndeksine Sahip Olan Birimler

Öğretim Üyelerinin H İndeksi Ortalamaları

Fakülte/Birim Maksimum Ortalama
Diş Hekimliği Fakültesi 7 2,85
Eczacılık Fakültesi 17 5,96
Eğitim Fakültesi 16 2,78
Fen-Edebiyat Fakültesi 38 7,46
Fen Bilimleri Enstitüsü 12 3,71
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 7 2,30
Hukuk Fakültesi 3 2,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 2,43
İlahiyat Fakültesi 1 1,00
İletişim Fakültesi 1 1,00
Malatya Meslek Yüksekokulu 8 3,14
Mühendislik Fakültesi 24 7,06
Osb Meslek Yüksekokulu 3 2,00
Rektörlük 10 2,65
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5 1,81
Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 2,63
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 17 5,43
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 1,00
Spor Bilimleri Fakültesi 3 1,88
Tıp Fakültesi 28 5,92