Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Adalet Meslek Yüksekokulu 0 5 0,00
Devlet Konservatuvarı 0 8 0,00
Diş Hekimliği Fakültesi 1018 87 11,70
Eczacılık Fakültesi 3929 31 126,74
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0 14 0,00
Eğitim Fakültesi 3460 120 28,83
Fen-Edebiyat Fakültesi 33914 162 209,35
Fen Bilimleri Enstitüsü 1174 23 51,04
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 266 36 7,39
Hemşirelik Fakültesi 0 2 0,00
Hukuk Fakültesi 101 39 2,59
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 443 94 4,71
İlahiyat Fakültesi 8 47 0,17
İletişim Fakültesi 41 26 1,58
Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu 0 1 0,00
Malatya Meslek Yüksekokulu 628 36 17,44
Mühendislik Fakültesi 23723 99 239,63
Osb Meslek Yüksekokulu 81 10 8,10
Rektörlük 822 83 9,90
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 296 29 10,21
Sağlık Bilimleri Fakültesi 926 44 21,05
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1179 20 58,95
Sosyal Bilimler Enstitüsü 7 22 0,32
Spor Bilimleri Fakültesi 125 25 5,00
Tıp Fakültesi 59606 477 124,96
Yabancı Diller Yüksekokulu 0 11 0,00
TOPLAM 131747 1551 84,94