Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2018 Assistant Professor

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2006 - 2009 Assistant Professor

  Firat University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

 • 1995 - 2006 Lecturer

  Dicle University, Sıırt Faculty Of Educatıon

Courses

 • Doctorate Eğitimde Yeni Yönelimler

 • Doctorate BilgiToplumu ve Eğitim

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Eğitim Programları ve Öğretimi

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Postgraduate Eğitimde Program Değerlendirme I

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı