Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hair tourniquet syndrome of toes and fingers in infants

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.53, sa.4, ss.306-309, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nadir Bir Olgu: Dev Bir Akrokordon ve Akrokordonun Çekmesine Bağlı Oluşan Deri Ülseri

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, cilt.30, sa.2, ss.63-65, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A giant rhinophyma closing the airway: Case report

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.1, ss.401-402, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hair thread tourniquet syndrome in an eight month old infant

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.1, ss.399-400, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NADİR BİR OLGU: ÇEKMEYE BAĞLI ÜLSERASYONUN OLDUĞU DEV BİRAKROKORDON

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 15-16-17 MART 2019, 15 - 17 Mart 2019