Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Living Donor Re-transplantation for Repeated AcuteLiver Failure

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE, cilt.9, sa.1, ss.50-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renoportal anastomosis in living donor liver transplantation with prior proximal splenorenal shunt

World Journal of Transplantation, cilt.7, sa.1, ss.94-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PEDİATRİK CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKLİ SONRASI HEPATİK ARTER TROMBÜSÜTEK MERKEZ SONUÇLARIMIZ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XI. KONGRESİ, TRANSPLANTASYON 2016, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Aborted Donor Hepatectomies for Living Donor Liver Transplantation: A Single Center Experience.

22nd Annual International Congress on ILTS, Seul, Güney Kore, 4 - 07 Mayıs 2016, cilt.100, ss.230

Aborted Donor Hepatectomies for Living Donor Liver Transplantation: A Single Center Experience.

22nd Annual International Congress on ILTS, Seul, Güney Kore, 4 - 07 Mayıs 2016, cilt.100, ss.230

Mikst hepatoselüler kolanjiosarkom için karaciğer nakli

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2016