Asst. Prof. OSMAN KARACAN


Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

Yakınçağ Tarihi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Recent History

Education Information

2013 - 2019

2013 - 2019

Doctorate

Inonu University, Fen Edebiyat, Tarih Anabilim Dalı, Turkey

2009 - 2013

2009 - 2013

Postgraduate

Inonu University, Fen Edebiyat, Yakınçağ Tarihi, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Cemil Said Bey (Dikel) Hayatı-Eserleri ve İran'daki Siyasi Meselelere Bakışı

Inonu University, Tarih Anabilim Dalı, Tarih Anabilim Dalı

2013

2013

Postgraduate

1906 İRAN MEŞRUTİYETİ

Inonu University, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Persian

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Recent History

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Inonu University, Fen Edebiyat, Tarih Anabilim Dalı

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KUR’AN TERCÜMELERİ VE “TÜRKÇE KUR’AN” MESELESİNE OSMANLI AYDINLARININ YAKLAŞIMLARI

Karacan O., Yaşar B.

VIII. Uluslararası Kongre Toplum, Siyaset ve Ekonomi, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2019, pp.68-70

2019

2019

İTTİHAD-I İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İRAN

Karacan O.

VIII. Uluslararası Kongre Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2019, pp.48-51

2017

2017

KURTUBA AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER IV. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU: "Tarih Araştırmalarında ve Yazımında “Ötekileştirme” Sorunu ve Adalet"

Karacan O.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSANOĞLUNUN ADALET ARAYIŞI, Malatya, Turkey, 4 - 05 November 2017, pp.156-169

Books & Book Chapters

2020

2020

1261 ve 1265 Tarihli Darende Cizye Defterine Göre Gayrimüslimlerin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Karacan O., Kartal K.

in: Tarih ve Toplum Araştırmaları, Kazım Kartal, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.103-124, 2020

2020

2020

Sultan II. Abdülhamid'in İttihâd-ı İslâm Siyasetinde İran

Karacan O.

in: Sabit Duman Armağanı, Yahya Başkan, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.285-306, 2020

2020

2020

1262 TARİHLİ ML.VDR.CMH.D.0637 NOLU BEHİSNİ SANCAĞI CİZYE DEFTERİNE GÖRE GAYRİMÜSLİMLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Karacan O., Kartal K.

in: Tarihte Adıyaman: Devlet, Toplum ve Kültür, Dr. Kazım KARTAL Dr. Kevser TAŞDÖNER Dr. Fehminaz ÇABUK Dr. Ülkü YANCI, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.233-252, 2020