Dr.Öğr.Üyesi

OSMAN KARACAN


Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Eğitim Bilgileri

2013 - 2019

2013 - 2019

Doktora

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat, Tarih Anabilim Dalı, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat, Yakınçağ Tarihi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Cemil Said Bey (Dikel) Hayatı-Eserleri ve İran'daki Siyasi Meselelere Bakışı

İnönü Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı, Tarih Anabilim Dalı

2013

2013

Yüksek Lisans

1906 İRAN MEŞRUTİYETİ

İnönü Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Farsca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat, Tarih Anabilim Dalı

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

II. MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E KUR’AN TERCÜMELERİNE OSMANLI AYDINLARININ YAKLAŞIMI

Karacan O. , Bülent Y.

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.91-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

OSMANLI DEVLETİ’NİN İRAN MEŞRUTİYETİ ÜZERİNDEKİ TESİRİHAKKINDA BİR MÜTALAA

KARACAN O.

Journal of History School, cilt.12, ss.1413-1447, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

“Teceddüd-İ Hakikî Nasıl Olur?” Adlı Eserin Çevirisi

Karacan O.

Tarih ve Gelecek Dergisi, cilt.5, ss.428-448, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI

Karacan O.

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.17-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

CEMİL SAİD BEY (1872-1948) VE DÜŞÜNCE YAPISI

KARACAN O.

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), cilt.8, ss.183-202, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

CEMİL SAİD BEY’İN İRAN ORDUSUNA DAİR ASKERÎ RAPORLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Karacan O.

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.173-188, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KUR’AN TERCÜMELERİ VE “TÜRKÇE KUR’AN” MESELESİNE OSMANLI AYDINLARININ YAKLAŞIMLARI

Karacan O. , Yaşar B.

VIII. Uluslararası Kongre Toplum, Siyaset ve Ekonomi, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2019, ss.68-70

2019

2019

İTTİHAD-I İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İRAN

Karacan O.

VIII. Uluslararası Kongre Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2019, ss.48-51

2017

2017

KURTUBA AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER IV. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU: "Tarih Araştırmalarında ve Yazımında “Ötekileştirme” Sorunu ve Adalet"

Karacan O.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSANOĞLUNUN ADALET ARAYIŞI, Malatya, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2017, ss.156-169

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

1261 ve 1265 Tarihli Darende Cizye Defterine Göre Gayrimüslimlerin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Karacan O. , Kartal K.

Tarih ve Toplum Araştırmaları, Kazım Kartal, Editör, Sonçağ Akademi, Ankara, ss.103-124, 2020

2020

2020

Sultan II. Abdülhamid'in İttihâd-ı İslâm Siyasetinde İran

Karacan O.

Sabit Duman Armağanı, Yahya Başkan, Editör, Sonçağ Akademi, Ankara, ss.285-306, 2020

2020

2020

1262 TARİHLİ ML.VDR.CMH.D.0637 NOLU BEHİSNİ SANCAĞI CİZYE DEFTERİNE GÖRE GAYRİMÜSLİMLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Karacan O. , Kartal K.

Tarihte Adıyaman: Devlet, Toplum ve Kültür, Dr. Kazım KARTAL Dr. Kevser TAŞDÖNER Dr. Fehminaz ÇABUK Dr. Ülkü YANCI, Editör, Sonçağ Akademi, Ankara, ss.233-252, 2020