Lect. PhD ÖMER UYAN


Rektörlük,


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Turkish-İslamic Literature, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature, Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature, Persian Language and Literature

Metrics

Publication

42

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

36

Biography

*1990 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta okulu burada tamamladı (2004).

*Liseyi Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi’nde okudu (2008).

*İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun oldu (2008-2013).

*Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştı ve aynı alanda yüksek lisansını tamamladı (2013-2015).

*İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arapça hazırlık eğitimini tamamladı (2015-2016).

*İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır (2017-...).

*İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK danışmanlığında hazırladığı "Şeyhülislam Yahya Divanı'ndaki İnşa (Emir, İstifham, Temenni, Nida) İfadelerinin Belagat İlmine Göre İncelenmesi" adlı tezini savunarak doktor unvanını almaya hak kazanmıştır (2022).

Announcements & Documents

Katılım Belgesi
Other
6/26/2022

İslam ve Yorum VI - Dünden Yarına Teopolitik Boyutlarıyla Göç Sempozyumu Katılım Belgesi 

(Klasik Türk Şiirinde Ölümün Göç Metaforuyla İfadesi)

İnönü İlahiyat İslam Yorum-Göç Seöp....pdf Creative Commons License

https://www.youtube.com/channel/UCwqOHv7HRBMP2nA8fzb4Y9Q/videos
Other
5/16/2022

https://www.youtube.com/channel/UCwqOHv7HRBMP2nA8fzb4Y9Q/videos

Brochure or Poster Showing the Program Content of the Training / Course

Education Information

2015 - 2022

2015 - 2022

Doctorate

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

2015 - 2016

2015 - 2016

Undergraduate

Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Arabic Prep Class, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Postgraduate

Pamukkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Undergraduate Double Major

Istanbul University, Faculty Of Literature, Persian Language and Literature, Turkey

2008 - 2013

2008 - 2013

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

An Analysis of the Subjunctive Expressions (Imperative, Interrogative, Optative, Exclamation) in Shaykh al-Islam Yahya’s Diwan According to the Art of Rhetoric

Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2015

2015

Postgraduate

Mushkil-Kusha: Sharh of a Poem by Omar Rushani (Analysis-Annotated Text-Dictionary of Sufistic Conceptions)

Pamukkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Arabic

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Persian

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

Aikido (6. Kyu Rank)

Other

Aikido and Buda Federation

2019

2019

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKASI

Education Management and Planning

Inonu University

2017

2017

ULUSLARARASI OSMANLI TÜRKÇESİ TENKİTLİ NEŞİR KURSU

Education Management and Planning

Turkiye Diyanet Foundation Centre For Islamic Studies

2012

2012

OSMANLI TÜRKÇESİ ÖĞRETİCİLİĞİ (T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURS BİTİRME BELGESİ)

Education Management and Planning

İstanbul-Fatih-Eminönü Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

2008

2008

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI

Education Management and Planning

Istanbul University Faculty of Litterature

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Turkish-İslamic Literature

Philology

Turkish Language and Literature

Old Turkish Literature

Eastern Languages and Literatures

Arabic Language and Literature

Persian Language and Literature

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Lecturer PhD

Inonu University, Rektörlük, Turkish Language

2017 - Continues

2017 - Continues

Lecturer

Inonu University, Rektörlük, Turkish Language

2013 - 2015

2013 - 2015

Research Assistant

Pamukkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature

Managerial Experience

2022 - 2022

2022 - 2022

Assistant Manager of Research and Application Center

Inonu University, Rektörlük, Türk Dili

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Ottoman Turkish 4

Undergraduate

Undergraduate

Ottoman Turkish 4

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi 3

Undergraduate

Undergraduate

Ottoman Turkish 4

Undergraduate

Undergraduate

Ottoman Turkish 4

Undergraduate

Undergraduate

Ottoman Turkish 3

Undergraduate

Undergraduate

Ottoman Turkish 3

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi 3

Undergraduate

Undergraduate

Ottoman Turkish 1

Undergraduate

Undergraduate

Ottoman Turkish 1

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi 1

Taught Courses And Trainings

2023 - 2023

2023 - 2023

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Application Research Center - Certificate Program

Uyan Ö.

2020 - 2020

2020 - 2020

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Application Research Center - Certificate Program

Uyan Ö.

2018 - 2018

2018 - 2018

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Application Research Center - Certificate Program

Uyan Ö.

2017 - 2017

2017 - 2017

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Application Research Center - Certificate Program

Uyan Ö.

Representation and Promotion Activities

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2022-YÖS SINAVI

Institutional Representation, Ege Üniversitesi (YÖS), Turkey, İzmir, 2022 - 2022

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2019-YÖS SINAVI

Institutional Representation, Mersin Üniversitesi (YÖS), Turkey, Mersin, 2019 - 2019

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2018-YÖS SINAVI

Institutional Representation, Ankara Üniversitesi (YÖS), Turkey, Ankara, 2018 - 2018

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Şairin Sığındığı İlahi Gölge: Osmanlı Şiirinde Hükümdar

UYAN Ö.

Yalnız Sanat , no.5, pp.63-71, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Kerbelâ Toprağının Mahsûlü: Fuzûlî

Uyan Ö.

Fraktal Edebiyat-Düşünce Dergisi , no.2, pp.41-46, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE “TÂ-KEY, TÂ-BE-KEY” SORULARININ KULLANIMI ÜZERİNE

Uyan Ö.

ULUSLARARASI FARSÇA KONUŞAN ÜLKELER FİLOLOJİ SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 15 - 17 December 2023 Creative Commons License

2023

2023

ON THE USE OF “TÂ-KEY, TÂ-BE-KEY” QUESTIONS IN CLASSICAL TURKISH POETRY

Uyan Ö.

ULUSLARARASI FARSÇA KONUŞAN ÜLKELER FİLOLOJİ SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 15 - 17 December 2023 Creative Commons License

2022

2022

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ÖLÜMÜN GÖÇ METAFORUYLA İFADESİ

Uyan Ö.

Uluslararası İslam ve Yorum VI Dünden Yarına Teopolitik Boyutlarıyla Göç Sempozyumu, Malatya, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.167-169 Creative Commons License

2022

2022

Klasik Şiir Geleneği Çerçevesinde -(y)A İstek Ekinin Farklı İşlevleri Ve Anlam Katmanları: Şeyhülislam Yahya Divanı Örneği

Uyan Ö.

14. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU (20-22 EKİM 2022, Alanya/ANTALYA), Antalya, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.310 Creative Commons License

2018

2018

DİNLEME STRATEJİSİ ÖĞRETİMİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ,

Altunkaya H., Uyan Ö.

I. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi, Paris, France, 28 September 2018, pp.33 Creative Commons License

2018

2018

Klâsik Şiirde Şair, Anlatıcı, Ben ve Öteki

Uyan Ö.

3rd EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE SOCIAL SCIENCES (ECLSS), Antalya, Turkey, 27 June - 29 September 2018, pp.486-493

2018

2018

Klâsik Şiirde Şâir, Anlatıcı, Ben ve Öteki

UYAN Ö.

3rd EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE SOCIAL SCIENCES (ECLSS), Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.124

2018

2018

Ortaçağ Estetik Tasavvuru ve Klâsik Şiirde Söz-Ölçü İlişkisi

UYAN Ö.

ASOS 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018

2017

2017

Belâgat’in Türkçeleşmesi Sürecinde Mihalicî Mustafa Efendi’nin Zübdetü’l-Beyân’ı

Uyan Ö.

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.205 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2023

2023

BELÂGAT-İ OSMÂNİYYE ETRAFINDAKİ TARTIŞMALARIN KELAM (İTİKAT-İLAHİYAT) ALANINA TAŞINMASI: MAHMUD ESAD’IN İTMÂM-I TEMYÎZ ADLI RİSALESİ

Uyan Ö.

in: Prof . Dr. M. A. Yekta Saraç Armağanı, Mücahit Kaçar,Sadık Yazar,Ömer Arslan,İsmail Güleç,Songül Aydın Yağcıoğlu,Türkân Alvan,Müslüm Yılmaz,Fatih Odunkıran,Ahmet Tığlı,Ahmet Yenikale, Editor, Dün Bugün Yarın (DBY), İstanbul, pp.467-485, 2023 Creative Commons License

2016

2016

Yağlıkçızâde Mehmed Emin Paşa’nın Gülşen-i Hayâl Adlı Farsça Eseri

Uyan Ö., Akdeniz M.

in: Prof. Dr. İsmail Çetişli Hatıra Kitabı, M. Surur Çelepi, Editor, Akçağ, Ankara, pp.432-443, 2016 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

2023

2023

RİSÂLE-İ GÜL (İSMAİL HAKKI BURSEVÎ)

Uyan Ö.

https://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/risale-i-gul-ismail-hakki-bursevi, pp.1-2, 2023 Creative Commons License

2022

2022

İTMÂM-I TEMYÎZ (MAHMUD ESAD)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/itmam-i-temyiz-mahmud-esad, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

İKMÂL-İ TEMYÎZ (ALİ SEDÂD)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/ikmal-i-temyiz-ali-sedad, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

MESLEKÜ'T-TÂLİBÎN (ABDULLÂH-I İLÂHÎ)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/mesleku-t-talibin-abdullah-i-ilahi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

ESRÂR-NÂME (ABDULLÂH-I İLÂHÎ)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/esrar-name-abdullah-i-ilahi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

ŞERH-İ KELÂM-I ŞEYH SA'DÎ (HAKKI)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serh-i-kelam-i-seyh-sa-di-hakki, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

ŞERH-İ PEND-İ ATTÂR (İSMAİL HAKKI BURSEVÎ )

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serh-i-pend-i-attar-ismail-hakki-bursevi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

FERAHU'R-RÛH/ŞERHÜ'L-MUHAMMEDİYYE (İSMAİL HAKKI BURSEVÎ)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/ferahu-r-ruh-serhu-l-muhammediyye-ismail-hakki-bursevi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

ŞERHU NAZMİ'S-SÜLÛK (İSMAİL HAKKI BURSEVÎ)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serhu-nazmi-s-suluk-ismail-hakki-bursevi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

ŞERH-İ EBYÂT-I YÛNUS EMRE (İSMAİL HAKKI BURSEVÎ)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serh-i-ebyat-i-yunus-emre-ismail-hakki-bursevi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

ŞERH-İ EBYÂT-I HACI BAYRAM-I VELÎ (HAKKI)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serh-i-ebyat-i-haci-bayram-i-veli-hakki, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

ÂSÂR-I AŞK (RÛŞENÎ)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/asar-i-ask, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Mİ'RÂCÜ'L-BEYÂN (MUSLİHİDDÎN VAHYÎ)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/mi-racu-l-beyan-muslihiddin-vahyi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2022

2022

TEMYÎZ-İ TA'LÎKÂT (HAKKI)

Uyan Ö.

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/temyiz-i-ta-likat-hakki, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2017

2017

Koca Râgıb Paşa (İslam Düşünce Atlası 3 )

Uyan Ö.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.1173-1174, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Nâilî-i Kadîm (İslam Düşünce Atlası 3)

Uyan Ö.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.1157-1159, 2017 Creative Commons License

Other Publications

2012

2012

MECAZ'IN HAKİKAT'İ

Uyan Ö.

Other, pp.32-33, 2012 Creative Commons License

2012

2012

EDİLGEN YAKARIŞLAR

Uyan Ö.

Other, pp.3, 2012 Creative Commons License

2011

2011

SÖYLEMEK YA DA SÖYLEMEMEK

Uyan Ö.

Other, pp.18-19, 2011 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Söylem Filoloji Dergisi

Evaluation Committee Member

2022 - 2023

2022 - 2023

LİSANİYAT ULUSLARARASI FİLOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Editor

Scientific Refereeing

July 2022

July 2022

Turkish Academic Research Review

Other Indexed Journal

July 2022

July 2022

KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2022

June 2022

AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

June 2022

June 2022

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Journal of Old Turkish Literature Researches)

Other Indexed Journal

May 2022

May 2022

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2022

April 2022

AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

March 2022

March 2022

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi / The Journal of International Turkish Language & Literature Research)

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Kasım 2017

Kasım 2017

IX. ULUSLAR ARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

Scientific Congress

Uyan Ö.
Malatya, Turkey


Congress and Symposium Activities

13 May 2022 - 15 May 2022

13 May 2022 - 15 May 2022

DÜNDEN YARINA TEOPOLİTİK BOYUTLARIYLA GÖÇ (İSLAM VE YORUM VI)

Panelists

Malatya-Turkey

02 November 2017 - 04 November 2017

02 November 2017 - 04 November 2017

IX. ULUSLAR ARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

Panelists

Malatya-Turkey

Scholarships

2015 - 2019

2015 - 2019

2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı

TUBITAK

Visual Activities

2022 - Continues

2022 - Continues

AFRİKA BÜLTENİ (İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi)

Journal Publishing

Uyan Ö.

2013 - 2015

2013 - 2015

FRAKTAL EDEBİYAT-DÜŞÜNCE DERGİSİ

Journal Publishing

Uyan Ö.

2011 - 2012

2011 - 2012

MÜREKKEP EDEBİYAT KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Journal Publishing

Uyan Ö.