Announcements & Documents

Katılım Belgesi
Other
6/26/2022

İslam ve Yorum VI - Dünden Yarına Teopolitik Boyutlarıyla Göç Sempozyumu Katılım Belgesi 

(Klasik Türk Şiirinde Ölümün Göç Metaforuyla İfadesi)

İnönü İlahiyat İslam Yorum-Göç Seöp....pdf Creative Commons License

https://www.youtube.com/channel/UCwqOHv7HRBMP2nA8fzb4Y9Q/videos
Other
5/16/2022

https://www.youtube.com/channel/UCwqOHv7HRBMP2nA8fzb4Y9Q/videos

Brochure or Poster Showing the Program Content of the Training / Course

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi