Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1993 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1993 Doktora

  Mermer karakterizasyonunda eser element ve diğer parametrelerden yararlanılması

  İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 1989 Yüksek Lisans

  Atık Su Örneklerinde Bazı Elementlerin AAS ile Tayini

  İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Kök Neden Analiz Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , LeanACADEMY

 • 2017TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2017İLKYARDIMCI BELGESİ

  Sağlık ve Tıp , SAĞLIK BAKANLİĞİ

 • 2016Ulusal mikro-CT Yaz Okulu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İnönü Üniversitesi Bilimsel Teknolojik ve Araştırma Merkezi

 • 2014ÇALIŞANLARIN iŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

  İş Sağlığı ve Güvenliği , TSE

 • 2014SEM-Agilent Kromatografi ve Spektroskopi Çözümleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , SEM-Agilent

 • 2014A Sınıfı İş Güvenliği Belgesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Çalışma Bakanlığı

 • 2013İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Çalışma Bakanlığı

 • 2013TSE tarafından düzenlenen Kalite Tetkik Görevlisi/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi EOQ sertifikası

  Kalite Yönetimi , TSE

 • 2013Quality Auditor/Lead Auditor

  Kalite Yönetimi , TSE

 • 2013Quality Candidate Auditor

  Kalite Yönetimi , TSE

 • 2013Kalite Tetkik/ Baş Tetkik Görevlisi

  Kalite Yönetimi , TSE

 • 2012TSE ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

  Bilişim , TSE

 • 2012TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , TSE

 • 2012TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2012TSE ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2012TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2012Ürün Belgelendirme Temel Eğitimi

  Kalite Yönetimi , TSE

 • 2012TS EN ISO 50001 EnerjiYönetim Sistemi Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2012TS EN ISO 10001 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2012TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2012TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2012EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KalDer

 • 2012TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2011TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2011TSE tarafından düzenlenen Çevre Tetkik Görevlisi/Baş tkik Görevlisi Eğitimi EOQ sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2011TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2011Ultra Yüksek Performanslı Likit kromatoğrafi Kolonlar ve ileri uygulama teknikleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2010TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2010TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2010TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkiki Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2010TS EN ISO 22000:2005 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kimyagerler Derneği

 • 2009Avrupa Birliği Hibeleri için Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İnönü Üniversitesi-Kültürel Mirasın Dostları Derneği

 • 2009Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma Sertifikasyon Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kimyagerler Derneği

 • 2008Boya Üretim Yönetimi (Paint Production Management) Sertifikasyon Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kimyagerler Derneği

 • 2008GMP (Good Manufacturing Practices) İyi Üretim Uygulamaları sertifikasyon Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kimyagerler Derneği

 • 2008Gıda İşletmelerinde Sorumlu Müdürlük Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kimyagerler Derneği

 • 2008Kozmetik Üretim Yöntemi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kimyagerler Derneği

 • 2006TS EN 17025 kapsamında Ölçüm Belirsizliği

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kimya Mühendisleri Odası

 • 2005İç Kalite Tetkiki Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2005Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2005Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TSE

 • 2001KAYISI SEMPOZYUMU

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Malatya Valiliği-Kayısı Araştırma Geliştirme ve Tanıtma Vakfı

 • 1998Karadeniz Teknik Üniversitesi TÜBİTAK ve Spektroskopi Derneğince düzenlenen Spektroskopi Yaz Okulu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Karadeniz Teknik Üniversitesi