Araştırma Alanları

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Atomik Kütle Spektrometrisi

 • Atomik ve Moleküler Spektroskopi

 • Ayırma Teknikleri

 • Biyoanalitik Yöntemler

 • Emisyon Spektroskopisi

 • Gıda Analizleri

 • Gravimetri

 • Infrared Spektroskopisi

 • Kromatografi

 • Kütle Spektroskopisi

 • Magnetik Rezonans Spektroskopisi

 • Mekanik Ayırma Yöntemleri

 • Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri

 • Moleküler Kütle Spektometrisi

 • Örnek hazırlama

 • Raman Spektroskopisi

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Volumetri

 • Temel Bilimler