Education Information

Education Information

  • 1993 - 1998 Expertise In Medicine

    Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi , Cerrahi Biri, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 1998 Expertise In Medicine

    İzole ventriküler septal defekt tanısıyla opere edilen hastaların erken ve geç dönem sonuçları

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Cerrahi Bilimler

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English