Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Proportional Integral Accelerator Controller Design and Theoretical Investigation of Disturbance Rejection Performance

Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology, cilt.2, sa.6, ss.112-121, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

PIDA Denetçilerin Bozucu Dışlama Performansının Teorik İncelenmesi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sa.18, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tabakalı kristallerde Termostimülasyon Depolarizasyon Akımlarının hesaplanması

Journal of Science and Arts Faculty The Series of Natural Sciences (Phys),, sa.2, ss.66-68, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOS Algoritması ile Tasarlanan PIDA Denetçinin Bozucu Bastırma Etkisi

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP 2018), 28 - 30 Eylül 2018

PIDA Denetçi Parametrelerinin PSO Algoritması ile Belirlenmesi

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP 2018), 28 - 30 Eylül 2018

A Set-point Filter Type 2DOF Fractional Order PID Control System Design Scheme for Improved Disturbance Rejection Control

Proceedings of International Conference on Fractional Differentiation and its Applications (ICFDA) 2018, Amman, Ürdün, 16 - 18 Temmuz 2018

Disturbance Rejection Effect of PIDA Controller Designed via SOS Algorithm

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 identifier

Kuvvetli elektrik alanlarının dielektriklerin elektrik iletkenliğine etkisi

ELMEKSEM’97: Bursa IV. Elektromekanik Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 17 - 21 Aralık 1997, ss.139-141

Kitap & Kitap Bölümleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIM

Evin Ofset ve Matbaacılık, Malatya, 2020