Education Information

Education Information

 • 1988 - 1993 Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim, Turkey

 • 1985 - 1988 Postgraduate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıon Programs, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Genel Liselerin Matematik ve Fen Bilimleri Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim

 • 1988 Postgraduate

  Genel Liselerde Edebiyat ve Fen Kolu Uygulamalarının Öğrenci Başarısı Açısından Değerlendirilmesi

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English