Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Online Satın Alma Üzerine Bir Araştırma

18th International Symposium Communication in the Millennium, Turkey, 26 - 27 October 2021

SOSYAL MEDYADA KRİZ İLETİŞİMİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANI’NIN INSTAGRAM HESABI ÜZERİNE BİR İNCELEME

8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 May 2021

The Rise of Prosumer: User generated advertising

The WEI International Academic Conference, Barcelona, Spain, 11 - 13 February 2020, pp.50

SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (SOSYAL MEDYA KABULMODELİ): SOSYAL MEDYANIN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1483-1505

Kurumların Yıllık Raporlarında Sosyal Sorumluluk Açıklamaları: Sektörel Bir Analiz

Atlas I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 October 2018

Kurumsal İletişim İş İlanları Üzerine Bir İçerik Analizi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

Reklamda Sanat

2. Uluslarası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018

POLITICAL ADVERTISEMENT AND 2017 TURKISH CONSTUTIONAL REFERENDUM: AN ANALYSIS OF YES/ NO CAMPAIGNS’ TV ADVERTISEMENTS

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGINGWORLD AND SOCIAL RESEARCH, Roma, Italy, 8 - 10 August 2017

THE USE OF THE SOCIAL MEDIA AS A COMMUNICATION TOOL IN EUROPEAN AIRPORTS CASE STUDY OF FACEBOOK

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016

USE OF SOCIAL MEDIA IN A TOURISM DESTINASTION USERS GENERATED CONTENT IN turkeyholiday

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016

Use of Social Media in Election Campaigns Facebook and Presidential Elections in Turkey

WEI 2015 Barcelona European Academic Conference, Barcelona, Spain, 18 - 21 January 2015

MOVIE PROMOTION THROUGH SOCIAL MEDIA

12th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 15 - 18 June 2014, pp.99-109

Diyet Ürün Reklamlarında Kadın Temsili Facebook Üzerine Bir İnceleme

I. Uluslararası Yeni Medya Ve Kadın Sempozyumu, UŞAK ÜNİVERSİTESİ, Uşak, Turkey, 28 - 30 May 2014

HALAL TOURISM

Conference of the International Journal Of Arts & Sciences, Roma, Italy, 22 - 25 October 2013, vol.7, pp.183

DEMOKRASİNİN E DÖNÜŞÜMÜ

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ II, Malatya, Turkey, 12 - 20 April 2012, pp.650-667

New Media and Children Children As Internet Users and Their Interest In Social Networking Sites

International Journal of Multidisciplinary Thought, Prague, Czech Republic, 20 - 22 June 2011, vol.1, pp.115-132

Books & Book Chapters

Siyasal İletişim Bağlamında TikTok Kullanımı: Belediye Başkanları Örneği

in: Reklam ve Halkla İlişkiler Çalışmaları, Akyol Çekiç Ayça, Akyol Mevlüt, Editor, nobel, Ankara, pp.259-287, 2022

KURUMSAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA REKTÖRLERİN INSTAGRAM KULLANIMLARI

in: SOSYAL MEDYA VE İLETIŞIM ÇALIŞMALARI 2022, Erdoğan, Eda Balkaş; Akbulut, Nesrin Tan; Akkaya, Duygu Talih, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.76-99, 2022

Covid-19 sürecinde Türkiye'de Telekominikasyon şirketlerinin sosyal medya paylaşımları üzerine bir araştırma

in: Kurumsal İletişim Araştırmaları, Levent Özkoçak, Editor, Litaratürk, Konya, pp.61-100, 2021

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMCILIK

in: Reklamcılığın Evrimi Kavramlar, Süreç ve Yeni Yönelimler, Erdoğan Eda , Akbulut Nesrin Tan , AkkayaDuygu Talih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.161-183, 2021

Mobil Reklamcılık

in: Reklamcılığın Evrimi Kavramlar, Süreç ve Yeni Yönelimler, Erdoğan Eda , Akbulut Nesrin Tan , AkkayaDuygu Talih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.317-340, 2021

Küresel Halk Sağlığı Krizi Olarak Covid-19 Pandemisi: Tüerliye ve İtalya Sağlık Bakanlığının kriz İletişimine Yönelik bir Çalışma

in: Pandemi Döneminde İletişim Çalışmaları, Akyol mevlüt, Öztürk Bahar, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.77-111, 2021

Kurumsal iletişimde sosyal sorumluluk

in: Kurumsal iletişimin el kitabı, zekiye tamer gencer, Editor, eğitim yayınevi, Konya, pp.135-164, 2020

Ebebeynlerin çocuklarını sosyal medyada reklem aracı olarak kullanımı

in: Dijital düzlemde iletişim, Rezal koç, Editor, Eğitim yayınevi, Konya, pp.175-193, 2020

Financial Public Relations Applications done ViaInternet in Turkey: Content Analysis on Trade Banksthat are Members of the Istanbul Stock Exchange

in: Practice Fields in Public Relations : A Turkey Panorama, Ümit ARKLAN, Editor, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, pp.411-435, 2017

Diyet Ürün Reklamlarında Kadın Temsili: Facebook Üzerine Bir İnceleme

in: İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2015, Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR, Prof. Dr. Aytekin İŞMAN, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayını 134, Sakarya, pp.381-404, 2015

NEW MEDIA AND YOUTH THE DIFFERENCES BETWEEN REASONS TO USE SOCIAL NETWORK SITES AMONG YOUNG MALES AND FEMALES

in: Gender Studies In The Age Of Globalization, Romana Mihaila,Efstratia Oktapoda,Nancy Honicker, Editor, Addleton Academic Publishers, New-York, pp.100-115, 2013

Reklam Araştırmalarında Metinsel Analiz Yöntemi ile Anlamların İnşası ve Yapıbozumu

in: İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Görsel Metin Çözümleme, Özlem Güllüoğlu, Editor, Ütopya Yayınları, Ankara, pp.234-267, 2012

Metrics

Publication

55

Project

2

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals