Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intracranial involvement in a patient with Hodgkin's lymphoma

SINGAPORE MEDICAL JOURNAL, cilt.52, sa.9, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pre-Service Teachers' Self-Efficacy Beliefs and Attitudes towards Profession

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, sa.159, ss.96-111, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Friedman okul müdürleri tükenmişlik ölçeği Türkçeye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.105-121, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algıları

Ege Eğitim Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.103-124, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ”

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.12-13

Principal trust in students and parents: its relationship with principal burnout

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.547-550 identifier identifier

Principal Trust in Students and Parents: Its Relationship With Principal Burnout

World Conference on Educational Sciences, İzmir, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2009