Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2017 z “UNESCO'NUN 2030 HEDEFLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN EĞİTİMDE 2015-2019 STRATEJİK HEDEFLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR DEĞERLENDİRME” b

    Katılımcı

    Antalya, Türkiye

  • 2017 Küresel Eğitim Bağlamında Son 5 yılda Eğitimde yapılan Projeler

    Katılımcı

    Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 69

h-indeksi (WOS): 2