Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Daha Yeşil Bir Müzik Tüketimi Mümkün mü?

12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / The 12th International Hisarlı Ahmet Symposium, Kütahya, Turkey, 09 June 2022

Elektronmanyetik Ses Tasarımı ve Medyaların Manipülasyonu

VII Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 12 - 14 May 2017

20. Yüzyılda Sesin Devinimi ve Modern Sanatın Ses Kültürüne Etkileri

Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, 18 - 20 April 2017, pp.154-165

Metrics

Publication

6

Project

4