Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Draw A Physical Education Lesson

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, sa.183, ss.351-361, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Why i became a camp leader: insider views of camp leader candidates

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.22, sa.3, ss.423-430, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investıgatıon of Respiatory Parameters, Hand-Eye Coordinations And Body Mass Indexes of Superior Intelligence Students Between 8 and 9 Years

Turkish Journal of Sport and Exercise /Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.13-18, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

My First Year of Physical Education and Sport Teaching

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.7, sa.1, ss.242-259, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Health Promoting Life-Style Profile with the Body Composition of Physical Education Teachers and Other Branch Teachers

Australian Journal of Basıc And Applıed Scıences, cilt.11, sa.2, ss.76-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination Of Primary School Handball Player s Reasons For Starting Sport And Life Satisfactions

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.83-96, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Draw A Physical Education Lesson

TED EĞİTİM VE BİLİM, cilt.41, ss.351-361, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Serebral Palsili Çocuklarda El Becerilerinin Kaba Motor Seviyeye ve Özürlülük Durumuna Etkisinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.25-33, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE KADIN VE SPOR

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 7-9 Aralık 2018 Malatya, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.377

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Işığında İncelenmesi

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.26

TÜRKİYE’DE KADIN VE SPOR

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 7-9 Aralık 2018 Malatya, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.377

Neden Kamp Lideri Oldum?

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017, ss.488-489

Investigation of Physical Activity Levels and Obesity Awareness Levels of Middle School Students

9th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport, Çorum, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2017, ss.95

Neden Kamp Lideri Oldum?

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.25

Neden Kamp Lideri Oldum?

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.488-489

Neden Kamp Lideri Oldum?

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.25

Neden Kamp Lideri Oldum?

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.26

The Continuation of The Syrian Refugees University Education in Different Countries School of Physical Education and Sports

The MT International Conference on Business Research: Milano 2016, 27 - 28 Aralık 2016, ss.1-58

The Continuation of The Syrian Refugees' University Education in Different Countries: School of Physical Education and Sports

The MT International Conference on Business Research: Milano 2016, Mılano, İtalya, 28 - 30 Aralık 2016, ss.229

Resource about computer game addicts on elemantary education students

1th International Children and Sports Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2010, ss.150-155

Analysis of empathic artifice level of teacher candidates who study in the school of physical education and sport

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1987-1992 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri