Why i became a camp leader: insider views of camp leader candidates


Creative Commons License

GÜNDOĞDU C. , GÜLLÜ M. , TÜFEKÇİ Ş. , AYGÜN Y. , YILMAZ M.

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.22, no.3, pp.423-430, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.15314/tsed.736040
  • Title of Journal : Turkish Journal of Sport and Exercise
  • Page Numbers: pp.423-430

Abstract

The aim of this study was to describe individuals’ motivation of being camp leader in youth camps of Ministry of Youth
and Sport (MYS). Thirteen camp leader candidates who had previously been admitted in the Ministry of Youth and Sports were
interviewed using open-ended questions. The data were analyzed using thematic analysis. Analysis resulted in a synthesis of
the various ways camp leader candidates were motivated: (a) Self-Actualization and being Beamy, (b) Creating More Leisure
and Adventure, (c) Social Integration and, (d) Role Modeling. It is through being volunteer as a camp leader, as we stress, ‘that
anyone can realize their best selves and find deeper purpose and help others find theirs’. Motivation to be a camp leader is
experienced from a perspective of both individualism and social constructivism that shows an interrelated view of freedom,
autonomy and also organizational commitment.

Bu çalışmanın amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) gençlik kamplarında bireylerin kamp lideri olma motivasyonunu araştırmaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na daha önceden kabul edilen 13 kamp lideri adayı ile açık uçlu sorularla görüşme yapıldı. Veriler tematik analiz kullanılarak analiz edildi. Analiz, kamp lideri adaylarının motive edilmesinin çeşitli yollarının bir senteziyle sonuçlandı: (a) Kendini Gerçekleştirme ve Büyük Olma, (b) Daha Fazla Boş Zaman ve Macera Yaratma, (c) Sosyal Bütünleşme ve, (d) Rol Modelleme. Bir kamp lideri olarak gönüllü olmaktan geçer, vurguladığımız gibi, "herkes en iyi halini anlayabilir ve daha derin bir amaç bulabilir ve başkalarının da kendilerininkini bulmasına yardım edebilir". Kamp lideri olma motivasyonu, özgürlük, özerklik ve ayrıca örgütsel bağlılığın birbiriyle ilişkili bir bakış açısını gösteren hem bireysellik hem de sosyal yapılandırmacılık açısından deneyimlenir.