Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antrenörlerin sportif rekreasyon aktivitelerine katılımlarını engelleyen faktörlerin belirlenmesi

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 07 November 2020, pp.746-747

Kayak sporcularının spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi

12.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Ağrı, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.122

İş stresinin antrenörlerin iş performansına etkisinin incelenmesi

2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.210-214

Duygusal emeğin iş tatminine etkisi: Gençlik liderleri üzerinde bir uygulama

2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.223-227

Futbol turnuvasına katılan üniversite öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi

16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.1166

Modern olimpiyat oyunlarına kadın sporcuların katılım süreci

11.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Muş, Turkey, 18 - 20 April 2018

Sporda öjenik politika: Erken Cumhuriyet Dönemi (1930-1945)

11.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Muş, Turkey, 18 - 20 April 2018

Oyunun çocuğun eğitimindeki rolü

11.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Muş, Turkey, 18 - 20 April 2018

Kamp lideri adaylarının etkili liderlik yönelim davranışlarını gösterme düzeyleri

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.276-277

Fitness merkezlerinde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde etkisinin incelenmesi

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.717-718

Piety and self-esteem levels of university students according to regular sports habits

European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2017), Prague, Czech Republic, 19 - 22 October 2017

Organizational silence in sports employees

5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016, pp.59

Books & Book Chapters

Otizm Spor Merkezlerinde Çalışan Spor Eğitmenlerinin Serbest Zaman Aktivitelerine Katılımı Engelleyen Faktörlerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

in: Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar 10, YILDIRIM Yunus, ŞENER Orhan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.205-230, 2022

Açık Alan (Outdoor) Rekreasyon Liderliği

in: Sporda Bilimsellik-2, Ceylan Levent, Özsarı Arif, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.165-184, 2021

Spor Yönetimine Genel Bir Bakış

in: Multisportif Araştırmalar – 3: Spor Bilimleri Alanında Farklı Yaklaşımlar, Prof. Dr. Ali TEKİN; Doç. Dr. Yalın AYGÜN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.191-252, 2021

Spor İşletmelerinde İçsel Pazarlama

in: Sporda Bilimsellik ve Akademik Yaklaşımlar-1, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Bingöl, Dr. Abdullah Sencer Temel, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.69-85, 2020

Engelli Bireylere Yönelik Spor Hizmetleri

in: Sporda Bilimsellik ve Akademik Yaklaşımlar-1, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Bingöl, Dr. Abdullah Sencer Temel, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.151-172, 2020

Sosyal Becerilerin Zihinsel Engelli Bireylere Kazandırılmasında Sportif Aktivitelerin Rolü

in: Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler-1, Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ER, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-41, 2020

Sportif Performansı Etkileyen Faktörler

in: Sporda Bilimsel ve Akademik Yaklaşımlar 6, GÖKMEN KILINÇARSLAN, MEHMET ILKIM, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.138-158, 2020

Metrics

Publication

50
UN Sustainable Development Goals