Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ORTAASYA’DA DİNİRADİKALİZMİN NEDENLERİ ÜZERİNE

Turkish Studies, cilt.14, sa.3, ss.1023-1044, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TERÖRİZM VE CİHAD ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR MUKAYESE

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.34, ss.263-294, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜRESEL DÖNÜŞÜMLER EKSENİNDE SİYASİ PARTİLER VE LİDERLİK

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.133-142, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİLLİ GÖRÜŞ PARTİLERİNİN PROGRAMLARININ DIŞ POLİTİKA ANALİZİ

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.115-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Radikalizmin Nedenlerini Tersinden Sorgulamak: Milli Görüş Neden Radikalleş

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.11-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri